Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/05/2013 21:05 # 1
vnttqb
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 39/80 (49%)
Ngày gia nhập: 21/03/2011
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 319
[code- học ngày 28/5] Duyệt theo chiều sâu DFS


void duyetsau(int v)   // duyệt từ đỉnh v
{

/* a[][] là ma trận kề lưu cầu nối giữa 2 đỉnh ; */
cout<<"\n DUYET CHIEU SAU  : ";
int d[100],u;      // mang d dùng để đánh dấu (tương tự như mảng xét của thầy )
memset(d,0,sizeof(d));  // khởi tạo tất cả các phần tử của mảng d đều = 0 
stack<int> S;
S.push(v);
d[v]=1;
while ( !S.empty())
{
u=S.top();
S.pop();
cout<<u<<" ";
for ( int i=1;i<=n;i++)
{
if ( a[u][i] && d[i]==0)
{
S.push(i);
d[i]=1;
}
}
}
 
}
 
 


======================================================================================================

Cuộc đời là một dòng sông. Ai không bơi thì chết. 
 

Name: Tien (Tory) TRAN
Email: TranTien29@gmail.com


 
29/05/2013 08:05 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 254/480 (53%)
Kĩ năng: 407/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11534
Được cảm ơn: 9867
Phản hồi: [code- học ngày 28/5] Duyệt theo chiều sâu DFS


Gộp bài viết lại nha Tiến. Tạo nhiều Topic nó loãng.Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022