Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/05/2013 21:05 # 1
vnttqb
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 39/80 (49%)
Ngày gia nhập: 21/03/2011
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 319
[code- học ngày 28/5] Duyệt theo chiều rộng BFS


Gửi nhóm code duyệt theo chiều sâu nhé. Chúc các bạn học tốt


void duyetrong(int v)
{
/*
Mảng d dùng để đánh dấu đã chọn hay chưa 
mảng a[][] là ma trận kề lưu đồ thị
v là đỉnh bắt đầu duyệt
*/
cout<<"\n DUYET CHIEU RONG : ";
int d[100],u;               
memset(d,0,sizeof(d));
 
queue<int> Q;
Q.push(v);
d[v]=1;
 
while (! Q.empty() )
{
u=Q.front(); Q.pop();
cout<<u<<" ";
d[u]=1;
for ( int i=1;i<=n;i++)
{
if ( a[u][i] && d[i]==0)
{
Q.push(i);
d[i] =1;
}
}
}
 
 
}
 


======================================================================================================

Cuộc đời là một dòng sông. Ai không bơi thì chết. 
 

Name: Tien (Tory) TRAN
Email: TranTien29@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022