Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/05/2016 16:05 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 36 - Kỹ năng: 19

Kinh nghiệm: 220/360 (61%)
Kĩ năng: 182/190 (96%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 6520
Được cảm ơn: 1892
Lịch học chính thức môn GDQP-AN khóa K21; D21; N21


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

TRUNG TÂM GDTC&QP

 

 

THÔNG BÁO

V/v học môn GDQP-AN cho khóa K21 hệ đại học và cao đẳng, khóa N21 hệ cao đẳng nghề, khóa D21 hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học

            Kính gửi: - Các khoa, Đơn vị đào tạo

 

            Thực hiện nhiệm vụ Đào tạo năm học 2015-2016 Trung tâm GDTC&QP, thời gian địa điểm học môn GDQP-AN đối với khóa K21 hệ đại học và cao đẳng. Khóa N21 hệ cao đẳng nghề, khóa D21 hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Sinh viên các khóa học ghép trả nợ các học phần liên hệ Trung tâm GDTC&QP khu 3,5ha Hòa Khánh Nam làm thủ tục đăng ký học ghép. Từ ngày ( 20/05/2016 đến hết ngày 30/05/2016).

 

1.   Thời gian học:

-           K21 hệ đại học và cao đẳng: Thời gian học 3 tuần, từ ngày từ ngày 30/05/2016 đến 18/06/2016 . Mỗi ngày học một buổi (sáng hoặc chiều).

-        Khóa N21 hệ cao đẳng nghề: Thời gian học 2 tuần, từ 30/05/2016 đến ngày 11/06/2016  học một buổi sáng. Tại -       Hội Trường 301 khu D; 3,5ha Hoàng Minh Thảo.

-        D21 hệ liên thông: Học cả ngày chủ nhật (gồm 3 ngày chủ nhật ngày 05/06; 12/06; 19/06). Tại sân Trường Quân Sự TP. Đà Nẵng; số 86 – Đường Nguyễn Chánh, Q. Liên Chiểu. Đà Nẵng.

Cụ thể:

BẢNG PHÂN CHIA LỚP VÀ HỘI TRƯỜNG HỌC GDQP-AN KHÓA K21 HỆ ĐẠI, CAO ĐẲNG. KHÓA N21 CAO ĐẲNG NGHỀ, D21 HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC.

(thời gian bắt đầu từ 30/05/2016 đến 18/06/2016 - Năm học 2015-2016)

Tuần 1:

TT

Khối lớp

Buổi học

Thời gian

Đại điểm

Ghi chú

1

-         K21: PSU_QNH; PSU_DLK; PSU_DLH; PSU_KKT.

-         K21: CSU_XDD.

-         K21: KMT; ETS; QTC; KTN; TNM; KTR; EVT; QTM; TTT.

Sáng

7h00-11h00

-          Sân T.Q.Sự

(số 86 đường Nguyễn Chánh- Q. Liên Chiểu)

- 375 sv

- 355 sv

-         K21: NAD; QNH; KMQ; DLL; XDD

-         K21: DLK8; DLK9; DLK10; DLK11.

Chiều

13h00-17h00

-          Sân T.Q.Sự

(số 86 đường Nguyễn Chánh- Q. Liên Chiểu)

- 367 sv

- 344 sv

2

-         K21: QTH; YDK.

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường thuê Trường Quân sự

371 sv

-         K21: VLK.

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường thuê Trường Quân sự

385 sv

3

-         K21: EDT; 

-         K21: CMU_TMT; CMU_TTT; CMU_TPM.

Sáng

7h00-11h00

-           H.Trường 713 (K7/25 Q.Trung)

390 sv

-         K21: PSU_QTH.

-         K21: TPM.

Chiều

13h00-17h00

-           H.Trường 713 (K7/25 Q.Trung)

398 sv

4

-         K21: VBC; VHD; VQH; TMT.

Sáng

7h00-11h00

-          H.Trường 510 (K7/25 Q.Trung)

193 sv

-         K21: YDH10; YDH11; YDH12; YDH13.

Chiều

13h00-17h00

-          H.Trường 510 (K7/25 Q.Trung)

188 sv

5

-         K21: ECD; KCD; MCD; NCD; DCD; QCD; TCD; VCD; XCD; YCD; ACD; BCD

-         K21: PSU_DCD.

-         K21: CMU_TCD.

Sáng

7h00-11h00

-          H.trường 208 Phan Thanh

208 sv

-         K21: YDH6; YDH7; YDH8; YDH9.

Chiều

13h00-17h00

-          H.trường 208 Phan Thanh

196 sv

6

-         K21: YDH1; YDH2; YDH3; YDH4; YDH5.

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường 504 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

244 sv

-         K21: YDD

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường 504 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

255 sv

7

-         K21: KKT.

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường 501 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

155 SV

-         K21: KDN;

-         K21: CSU_KTR.

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường 501 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

147 SV

8

-         K21: NAB; XDC; ADH.

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường thuê CĐ. KT Kế Hoạch (143. Đường Nguyễn Lương Bằng)

377 sv

-         K21: DLK1; DLK2; DLK3; DLK4; DLK5; DLK6; DLK7.

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường thuê CĐ. KT Kế Hoạch (143. Đường Nguyễn Lương Bằng)

364   sv

9

-         Hệ cao đẳng nghề ( toàn bộ) khóa N21

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường 301 khu D; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

120 sv

 

 

Tuần 2:

TT

Khối lớp

Buổi học

Thời gian

Đại điểm

Ghi chú

1

-         K21: EDT.

-         K21: CMU_TMT; CMU_TTT; CMU_TPM.

-         K21: VCD; VHD; VQH; TMT;

-         K21: YDH10; YDH11; YDH12; YDH13.

Sáng

7h00-11h00

-          Sân T.Q.Sự

(số 86 đường Nguyễn Chánh- Q. Liên Chiểu)

 

-         K21: PSU_QTH.

-         K21: TPM; KKT; KDN.

-         K21: CSU_KTR.

Chiều

13h00-17h00

-          Sân T.Q.Sự

(số 86 đường Nguyễn Chánh- Q. Liên Chiểu)

- 367 sv

- 344 sv

2

-         K21: QTH; YDK.

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường thuê Trường Quân sự

385 sv

-         K21: VLK.

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường thuê Trường Quân sự

375 sv

3

-         K21: PSU_QNH; PSU_DLK; PSU_DLH; PSU_KKT.

Sáng

7h00-11h00

-           H.Trường 713 (K7/25 Q.Trung)

375 sv

-         K21: NAD; QNH; DLL; KMQ.

Chiều

13h00-17h00

-           H.Trường 713 (K7/25 Q.Trung)

398 sv

4

-         K21: DLK8; DLK9; DLK10.

Sáng

7h00-11h00

-          H.Trường 510 (K7/25 Q.Trung)

160 sv

-         K21: DLK11.

-         K21: XDD.

Chiều

13h00-17h00

-          H.Trường 510 (K7/25 Q.Trung)

136 sv

5

-         K21: ECD; KCD; MCD; NCD; DCD; QCD; VCD; XCD; ACD; BCD; TCD; YCD.

-         K21: PSU_DCD.

-         K21: CMU_TCD.

Sáng

7h00-11h00

-          H.trường 208 Phan Thanh

208 sv

-         K21: YDH6; YDH7; YDH8; YDH9.

Chiều

13h00-17h00

-          H.trường 208 Phan Thanh

196 sv

6

-         K21: YDH1; YDH2; YDH3; YDH4; YDH5.

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường 504 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

244 sv

-         K21: YDD

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường 504 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

255 sv

7

-         K21: TTT; QTM; QTC; KTN; ETS.

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường 501 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

158 SV

-         K21: KTR; KMT; EVT.

-         K21: CSU_XDD.

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường 501 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

153 SV

8

-         K21: NAB; XDC; ADH.

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường thuê CĐ. KT Kế Hoạch (143. Đường Nguyễn Lương Bằng)

377 sv

-         K21: DLK1; DLK2; DLK3; DLK4; DLK5; DLK6; DLK7.

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường thuê CĐ. KT Kế Hoạch (143. Đường Nguyễn Lương Bằng)

378 sv

9

-         Hệ cao đẳng nghề ( toàn bộ) khóa N21

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường 301 khu D; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

120 sv

 

    

Tuần 3:

 

TT

Khối lớp

Buổi học

Thời gian

Đại điểm

Ghi chú

1

-         K21: QTH; YDK; ECD; KCD; MCD; NCD; QCD; TCD; VCD; XCD; YCD; ACD; BCD; DCD; NAB; DLL; ADH; XDC.

-         K21: YDH1; YDH2; YDH3; YDH4; YDH5.

-         K21: PSU_DCD.

-         K21: CMU_TCD.

Sáng

7h00-11h00

-          Sân T.Q.Sự

(số 86 đường Nguyễn Chánh- Q. Liên Chiểu)

 

-         K21: VLK; YDH6; YDH7; YDH8; YDH9.

-         K21: DLK1; DLK2; DLK3; DLK4; DLK5; DLK6; DLK7. YDD.

Chiều

13h00-17h00

-          Sân T.Q.Sự

(số 86 đường Nguyễn Chánh- Q. Liên Chiểu)

- 367 sv

- 344 sv

2

-         K21: EDT.

-         K21: CMU_TMT; CMU_TTT; CMU_TPM

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường thuê Trường Quân sự

385 sv

-         K21: PSU_QTH; TPM.

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường thuê Trường Quân sự

375 sv

3

-         K21: PSU_QNH; PSU_DLK; PSU_DLH; PSU_KKT.

Sáng

7h00-11h00

-           H.Trường 713 (K7/25 Q.Trung)

375 sv

-         K21: NAD; DLL; QNH; QTM; KMQ.

Chiều

13h00-17h00

-           H.Trường 713 (K7/25 Q.Trung)

398 sv

4

-         K21: DLK8; DLK9; DLK10.

Sáng

7h00-11h00

-          H.Trường 510 (K7/25 Q.Trung)

312 sv

-         K21: DLK11.

-         K21: XDD.

Chiều

13h00-17h00

-          H.Trường 510 (K7/25 Q.Trung)

377 sv

5

-         K21: VBC; VHD; VQH; TMT.

Sáng

7h00-11h00

-          H.trường 208 Phan Thanh

208 sv

-         K21: YDH10; YDH11; YDH12; YDH13.

Chiều

13h00-17h00

-          H.trường 208 Phan Thanh

196 sv

6

-         K21: KKT.

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường 504 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

244 sv

-         K21: KDN.

-         K21: CSU_KTR

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường 504 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

255 sv

7

-         K21: TTT; QTM; QTC; KTN; ETS

Sáng

7h00-11h00

-          Hội Trường 501 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

167 sv

-         K21: EVT; KMT; TNM; KTR.

-         K21: CSU_XDD.

Chiều

13h00-17h00

-          Hội Trường 501 khu C; 3,5ha Hoàng Minh Thảo

153 sv

 

 

Ghi chú: - Để tránh tình trạng sai sót Nay Trung tâm kính đề nghị các Khoa xem xét, rà soát các lớp. Nếu có sai sót liên hệ: TT. GDTC&QP- ĐT: 05116281288.

                             - Trang phục học: Tại các hội Trường trang phục Áo sơ mi, Quần tây. Tại sân Trường Quân sự trang phục Quần, Áo học thể dục, đi giày Bata.

File đính kèm :

  • LICH KHOA K21.doc    L
    INK GỐC: http://gdtcqp.duytan.edu.vn/Pages/Client/Thongtin/?id=MzMz&type=Mg==&active=MA==
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022