Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/01/2010 10:01 # 1
admin
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 10/80 (12%)
Kĩ năng: 91/150 (61%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 290
Được cảm ơn: 1141
Quy trình quản lý nhân sự diễn đàn


     TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Diễn Đàn Sinh Viên Đại Học Duy Tân

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ

(Dành choAdmin, Smod)

I. QUY TRÌNH TUYỂN SMOD

1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin ra thông báo tuyển dụng( tại khu vực tuyển Mod)

Bước 2: Tiếp nhận đơn xin làm Smod( Tại khu vực tuyển Mod)

Bước 3: Xác minh hồ sơ (Hồ sơ nhân sự + Đơn xin làm Smod) trong thời gian 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn.

Bước 4: Ra thông báo trả lời chính thức và xét chính thức nếu đạt yêu cầu(1 ngày sau khi xác minh hồ sơ xong)

2. Hồ sơ xin làm Smod bao gồm:

Đơn xin làm smod theo mẫu (nộp tại mục tuyển Mod)

Hồ sơ nhân sự (nộp theo địa chỉ email của Admin như trong thông báo tuyển dụng)

II. QUY TRÌNH TUYỂN MOD

1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Smod ra thông báo tuyển dụng( tại khu vực tuyển Mod)

Bước 2: Smod tiếp nhận đơn xin làm Smod( Tại khu vực tuyển Mod, dưới thông báo tuyển Mod)

Bước 3: Smod xác minh hồ sơ (Hồ sơ nhân sự + Đơn xin làm Smod) trong thời gian 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn.

Bước 4: Smod ra thông báo trả lời chính thức và Smod đề nghị Admin xét lên Trial Mod nếu đạt yêu cầu (1 ngày sau khi xác minh hồ sơ xong)

Bước 5: Admin duyệt theo đề nghị của Smod (2 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Smod)

Bước 6: Smod thông báo và đề nghị Admin xét lên  Mod nếu đạt yêu cầu (1 tháng kể từ ngày thử việc)

Bước 7: Admin duyệt theo đề nghị của Smod (2 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Smod)

Bước 8: Smod báo cáo và nộp hồ sơ nhân sự lên Admin vào cuối tháng(Báo cáo tháng)

2. Hồ sơ xin làm Mod bao gồm:

Đơn xin làm Mod theo mẫu (nộp tại mục tuyển Mod, dưới thông báo tuyển Mod)

Hồ sơ nhân sự (nộp theo địa chỉ email của Smot như trong thông báo tuyển dụng)

III. QUY TRÌNH BẢI MIỄN, CÁCH CHỨC SMOD, MOD

  1. Quy trình bãi miễn, cách chức Smod:

Bước 1: Admin Tiếp nhận thông báo xin từ chức ở mục tuyển Mod( Trong 2 ngày)

Bước 2: Ra thông báo chấp nhận đơn từ chức( nếu là trường hợp từ chức), cách chức(nếu trường hợp là vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ) trong 1 ngày:

Bước 3: Bải bỏ chức vụ ngay sau khi ra thông báo:

  1. Quy trình bãi miễn, cách chức Mod, Trial mod:

Bước 1: Smod tiếp nhận thông báo xin từ chức ở mục tuyển Mod( Trong 2 ngày)

Bước 2: Ra thông báo chấp nhận đơn từ chức( nếu là trường hợp từ chức), cách chức(nếu trường hợp là vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ), không chấp nhận(nếu là trial mod thử việc không đạt yêu cầu) trong 1 ngày: Đồng thời đề nghị Admin thực hiện theo thông báo

Bước 3: Admin thực hiện theo đề nghị của Smod trong thời gian 1 ngày:

IV. QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT:

SẼ BỔ SUNG SAU:

 

   
Các thành viên đã Thank admin vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023