Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/01/2010 13:01 # 1
admin
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 10/80 (12%)
Kĩ năng: 91/150 (61%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 290
Được cảm ơn: 1141
Mẫu hồ sơ quản lý nhân sự


      TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Diễn Đàn Sinh Viên Đại Học Duy Tân

 

HỒ SƠ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

(Dành choAdmin, Smod, Mod)

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ tên……………………………Mục(Sbox, Box) quản lý……….………………………

Nick diễn đàn………….Nick yahoo………….Emai…………………….ĐT……………..

Lớp ……………………………..….Khoa…………………………………………………

Ngày tháng năm sinh………………………Địa chỉ thường trú……………………....

………………………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ chính…………………………………………………………………………….

II. GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN:( Càng chi tiết càng tốt).

1.      Đôi nét về bản thân:

2.      Sở thích

3.      Kinh ngiệm quàn lý diễn đàn

4.      Thời gian onl

5.      Mục đích tham gia diễn đàn

6.      …………………………….

III. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA ADMIN, SMOD, MOD:

1.      Tư cách, đạo đức

2.      Năng lực quản lý

3.      Năng động, nhiệt tình

4.      Điều kiện cá nhân

5.      Mục tiêu lý tưởng khi tham gia diễn đàn

6.      …………………………………………..

Đà nẵng, ngày…tháng…năm 2010

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                     SMOD(MOD)

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Ký tên

                                                                                                             

 

Ghi chú: Hồ sơ này dùng để quản lý Smod, Mod, Trial mod:

- Các thông tin trên không được tiết lộ ra ngoài và chỉ được gửi trực tiếp hoặc qua Emal chứ không được gửi qua diễn đàn:

- Các smod, mod phải lưu hồ sơ này để tiện quản lý nhân sự .

- Phần I và phần II bản thân tự ghi. Phần III cấp trên trực tiếp quản lý ghi

- Các thông tin trên phải hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Cấp trên quản lý trực tiếp phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước cấp cao hơn.

- Các smod hoàn thành hồ sơ này của mod, trial mod và gửi về cho Admin trước ngày 05/02/2010 theo địa chỉ: tunguyen_dl@yahoo.com  hoặc nộp trực tiếp tại phòng Truyền thông và Tiếp thị: Nick yahoo: tunguyen_dl: ĐT: 0904.339.449

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank admin vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023