Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/01/2010 13:01 # 1
admin
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 10/80 (12%)
Kĩ năng: 91/150 (61%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 290
Được cảm ơn: 1141
Thông báo mẫu kế hoạch


      TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Diễn Đàn Sinh Viên Đại Học Duy Tân

KẾ HOẠCH THÁNG…..

(Dành cho Smod, Mod)

Họ tên………………………………………………Mục(Sbox, Box) quản lý……………………………………………

Nick diễn đàn……………….Nick yahoo……………….Email………………………………….ĐT……………………

Lớp ……………………………………………..….Khoa…………………………………………………………………

Nhiệm vụ chính…………………………………………………………………………………………………………….

I. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ:

STT

Số lượng cần tuyển

Tên Box

Thời gian

Ghi chú

1

1

A

Từ ngày..đến ngày…

 

2

2

B

 

 

Tổng

3

C

 

 

1. Phương pháp thực hiện(tuyển) cụ thể:…………………………………………………………………………………..

2. Đề xuất hỗ trợ:………………………………………………………………………………………………………..

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

STT

Tên Box

Số lượng

Nội dung hoạt động

Thời gian

Ghi chú

1

A

1

A

Tháng…

 

2

B

2

B

 

 

Tổng

 

3

 

 

 

  1. Đánh giá chung về thuận lợi khó khăn……………………………………………………………………………
  2. Đề xuất……………………………………………………………………………………………………………

Đà nẵng, ngày…tháng…năm 2010

                                                                                                                                                                                                                                                      Smod(mod)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Ký tên

 

Ghi Chú:   - Các Mod nộp báo cáo cho Smod theo mẫu này

                   - Các Smod nộp kế hoạch này cho Admin trước ngày 05/02/2010 theo địa chỉ: tunguyen_dl@yahoo.com  hoặc nộp vào mục đang thông báo trong diễn đàn: Nick yahoo: tunguyen_dl: ĐT: 0904.339.449

                   - kế hoạch lần này gộp nội dung 3 tháng hoat động tới.

Sau khi kế hoạch tổng thể về hoạt động được Smod và Admin duyệt(Smod duyệt trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhận được kế hoạch, chuyển Admin duyệt trong 48 tiếng) Smod phải nộp file kế hoạch cụ thể đính kèm: Mẫu kế hoạch cụ thể:

 

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Diễn Đàn Sinh Viên Đại Học Duy Tân

KẾ HOẠCH …..

 

Kính gửi…………………………………………………………………………………………………………………..

Mục đích, lý do tổ chức hoạt động đó:

Các bước thực hiện.

STT

Công việc

Người đảm nhiệm

Thời gian cụ thể

Bộ phận phối hợp

Ghi chú

1

 

A

Từ …h đến ..giờ này

A

 

2

 

B

B

B

 

3

 

C

 

C

 

Thành phần tham gia

Dự trù kinh phí

Đề xuất

Kính đề nghị Smod, Admin phê duyệt

Đà nẵng, ngày…tháng…năm 2010

                                                                                                                                                                                                                                                            SMOD( MOD)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Ký tên

 

 

Ý kiến của Smod                                                                                                                                    Ý kiến của Admin

 

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank admin vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023