Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/12/2009 14:12 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
TAG Friend by English


Hey! :D

1.What’s your name ?

2.What's your surname ?

3.Where are you from ?

4.Where do you live ?

5.What is your address ?

6.What do you do ?

7.What school are you learning now ?

8.What branch do you study?

9.Why do you choose this branch?

10.How old are you ?

11.When is your birthday ?

12.What is your hobby?

13.What is your  favorite food?

14.What music do you like ?

15.Do you like watch TV ?

16.What channel do you watch on TV ?

17.What do you do in your free time ?

18.When do you usually eat out ?

19.Have you got girlfriend ?

20.How many room are there in your home ?

21.How many livingrooms are there in your house?

22. How many badroomsare there in your  house ?

23. How many bathrooms are there in your house ?

24.How many kitchen are there in your house ?

25.How many phones are there in your home ?

26.What is your phone number ?

27.Do you have mobile phone ?

28. What is your mobile number ?

29. What is your email address ?

30.How many people are there in your family ?

31.Who are they ?

32.What is your father name ?

33.What is his job ?

34.How old is he ?

35.Oh! What does he do in his free time ?

36.What is his favorite ?

37.What music does he likes ?

38.What food does he likes?

39What is he look likes ?

40 So! what is your mather name ?

41. Where does she do?

42. What is her job ?

43. What is her favorite ?

44.What does she do in her free time ?

45.What is she look likes ?

46.What music does she like ?

47.What food does she like ?

48.What would she likes to drink ?

49.What is your sister name ?

50. How old is she ?

51.Where school is she working now ?

52.Is she married or single?

53.Have she got boyfriend ?

54.What food does she likes ?

55.What music does she likes ?

56.What is she look likes ?

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024