Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/06/2015 10:06 # 1
lesondtu
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 74/120 (62%)
Kĩ năng: 45/80 (56%)
Ngày gia nhập: 07/09/2014
Bài gởi: 734
Được cảm ơn: 325
[Fshare] Đề thi thử môn Lịch sử năm 2015


 LỜI NÓI ĐẦU

Năm 2015 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu ngân hàng đề thi  phục vụ công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015. Các thông tin này được cập nhật đến ngày 26/03/2015  dùng cho các cơ sở giáo dụcTHPT và các trường đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng  và chịu trách nhiệm ra đề thi theo hướng mới tự  chịu trách nhiệm trong việc sao in ra đề thi TNTHPT và  tuyển sinh đại học ,cao đẳng năm 2015 .

Bộ ngân hàng mã đề thi đáp án  “Dùng cho các SGD và trường  về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015” làm căn cứ để tuyển sinh có sự kết hợp phần mới và cũ về đề thi  đại học cao đẳng  năm 2015. Nhằm  cung cấp những thông tin quan trọng về ngân hàng thi TNTHPT và tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trong toàn quốc :  KIẾN THỨC KỸ NĂNG HIỂU BIẾT  CỦA HỌC SINH  THPT  VỀ MÔN LỊCH SỬ

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                               ĐỀ THI  TNTHPT VÀ ĐẠI HỌC

                                                                NĂM 2015

   * ĐỀ CHÍNH THỨC *                          Môn thi : Lịch Sử  MÃ 01

Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề

 

I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 1. (2,0 điểm)

Trình bày những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2. (2,0 điểm)

Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Kể tên 4 tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực có Việt Nam tham gia.

II. LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 3. (2,0 điểm)

          Tóm lược những hoạt động yêu nước của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam trong những năm 1919 – 1925.

Câu 4. (2 điểm)

  Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 5. (2 điểm)

  Sự kiện Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (15 – 8 – 1945) tác động như thế nào đến tình hình Việt Nam? Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh có chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

- - - Hết - - -

Họ và tên thí sinh:.......................................................

 Số báo danh:........................

Link download: https://www.fshare.vn/file/6JYZQFQ2RFI4

Pass word: FDTU
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020