Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/03/2015 23:03 # 1
lesondtu
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 74/120 (62%)
Kĩ năng: 45/80 (56%)
Ngày gia nhập: 07/09/2014
Bài gởi: 734
Được cảm ơn: 325
[Fshare] Đề thi minh họa kì thi Quốc gia 2015 môn Lịch sử


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: Lịch sử

Thi gian làm bài: 180 phút.

Câu 1 (3,0 đim)

Nêu bản chất và biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Phát biểu ý kiến về toàn cầu hóa tác động đến Việt Nam.

Câu 2 (2,0 đim)

Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm

1930. Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với thành công của Hội nghị?

Câu 3 (3,0 đim)

Khái quát những khó khăn của nước Việt Nam trong năm đầu tiên sau

Cách mạng tháng Tám và nhận xét về khó khăn lớn nhất.

Câu 4 (2,0 đim)

So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Việt Nam.

 

 

---------------------Hết--------------------

 

BGIÁO DC VÀ ĐÀO TO                                 ĐÁP ÁN - THANG ĐIM

ĐỀ THI MINH HA - KTHI THPT QUC GIA NĂM 2015

Môn: Lch s

 

 

 

Câu hi

Ni dung

Đim

Câu 1

Nêu bn cht và biu hin chyếu ca xu thế toàn cu hóa. Phát biu ý kiến vtoàn cu hóa tác động đến Vit Nam.

 

 

3,00

 

a. Nêu bn cht và biu hin chyếu ca xu thế toàn cu hóa. (Nhn biết: 2,0 đim)

 

- Bn cht: toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ của những mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia, các dân tộc, các khu vực trên thế giới.

 

 

 

1,00

- Biu hin:

 

+ Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế…

 

0,25

+ Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia…

 

0,25

+ Sự sáp nhập, hợp nhất các công ty thành các tập đoàn lớn…

 

0,25

+ Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực…

 

0,25

b. Phát biu ý kiến vtoàn cu hóa tác động đến Vit Nam.

(Vn dng cao: 1,0 đim)

 

Hc sinh có thphát biu theo ý kiến khác nhau vnhng tác động ca toàn cu hóa đến Vit Nam, nhưng phi gii thích, lp lun cht ch, thuyết phc, din đạt mch lc.

 

1,00

Câu 2

Trình bày ni dung Hi nghthành lp Đảng Cng sn Vit Nam đầu  năm 1930. Nguyn Ái Quc có vai trò như thế nào đối vi thành công ca Hi ngh?

 

 

2,00

 

a. Trình bày ni dung Hi nghthành lp Đảng Cng sn

Vit Nam đầu năm 1930. (Nhn biết: 1,0 đim)

 

- Nguyễn Ái Quốc phê phán những sai lầm của các tổ chức cộng sản và nêu chương trình hội nghị.

 

0,25

- Hội nghị nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một

đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

0,50

- Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (bao gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt) và Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

 

 

0,25

 

 

 

b. Vai trò ca Nguyn Ái Quc đối vi thành công ca Hi ngh. (Thông hiu: 1,0 đim)

 

- Nguyễn Ái Quốc chủ động triu tp và chtrì Hội nghị hợp nhất: Do các tổ chức cộng sản ở Việt Nam hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau làm cho lực lượng và sức mạnh của cách mạng bị phân tán. Tự bản thân những tổ chức này lại không thống nhất được với nhau. Nếu để tình trạng đó kéo dài sẽ là một nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam.

 

 

 

 

0,50

- Nguyễn Ái Quốc có uy tín tuyt đối và đưa Hi nghị đến thành công: Là người sáng lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên trước đây, người thầy của lớp thanh niên yêu nước đầu thế kỉ XX, đặc biệt là với tư cách là đại diện của Quốc tế Cộng sản, có quyền quyết định mọi vấn đề của cách mạng Đông Dương…

 

 

 

 

0,5

Câu 3

Khái quát nhng khó khăn ca nước Vit Nam trong năm đầu tiên sau Cách mng tháng Tám và nhn xét vkhó khăn ln nht.

 

 

3,00

a. Khái quát nhng khó khăn ca nước Vit Nam trong năm

đầu tiên sau Cách mng tháng Tám (Thông hiu: 2,0 đim)

 

- Gic ngoi xâm và ni phn: ngoài quân Pháp và quân Nhật, còn có khoảng 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc và tay sai (Việt Quốc, Việt Cách) kéo vào Việt Nam (Bắc Vĩ tuyến 16). Quân Anh kéo vào miền Nam. Các thế lực phản động trong nước ngóc đầu dậy chống phá cách mạng.

 

 

 

0,50

- Vchính quyn, quân đội: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, chưa được củng cố. Lực lượng vũ trang cách mạng còn nhiều hạn chế…

 

 

0,50

- Vkinh tế - tài chính: nền kinh tế kiệt quệ. Giặc đói hoành hành. Các nhà máy xí nghiệp còn nằm trong tay Pháp, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ. Tài chính khủng hoảng: ngân khố quốc gia trống rỗng. Ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay tư bản Pháp.

 

 

 

0,50

- Vvăn hóa - xã hi: những tàn dư lạc hậu của chế độ thực dân phong kiến hết sức nặng nề: trên 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan.

 

 

0,50

b. Nhn xét vkhó khăn ln nht (Vn dng cao: 1,0 đim)

 

 

 

 

 

1,00

- Theo quan đim cá nhân, thí sinh có thnhn xét vmt khó khăn ln nht trong nhng khó khăn ktrên, nhưng phi gii thích, lp lun cht ch, có tính thuyết phc, din đạt mch lc, lôgíc. (1,00)

- Nếu thí sinh chnêu được khó khăn ln nht, chưa gii thích, nhn xét được (0,50).

 

3

 

 

Câu 4

So sánh chiến lược  “Chiến tranh đặc  bit” vi chiến lược  “Chiến tranh cc b” ca Mĩ ở Vit Nam. (Vn dng thp: 2,0 đim)

 

 

2,00

a. Ging nhau

 

- Đều nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân Việt Nam, chia cắt lâu dài nước Việt nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ…

 

 

0,25

- Đều là những hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ.

 

0,25

- Sử dụng bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn làm công cụ do Mĩ viện trợ, trang bị, tổ chức và chỉ huy

 

0,25

-  Đều  chú  trọng  thực  hiện  chính  sách  bình  định,  nhằm chiếm đất, giành dân.

 

0,25

b. Khác nhau

 

- Vlc lượng: chiến lược Chiến tranh đặc biệt được tiến hành bằng quân đội Sài gòn; chiến lược Chiến tranh cục bộ được tiến hành bằng quân đội Mĩ, quân Đồng minh của Mĩ và quân đội Sài gòn.

 

 

 

0,50

- Vquy mô và bin pháp: khác với chiến lược Chiến tranh đặc biệt, chiến lược Chiến tranh cục bộ được tiến hành ở miền Nam kết hợp với chiến tranh phá hoại miền Bắc. Chiến tranh cục bộ diễn ra ác liệt hơn với những cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” trên quy mô lớn và nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại.

 

 

 

 

 

0,50

 

 

-----------------------------Hết------------------------------

 

Link download: https://www.fshare.vn/file/P6JUFC36CV3L

Pass word: FDTU

 

 

 

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020