Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/02/2019 22:02 # 1
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 105/120 (88%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 765
Được cảm ơn: 44
GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


 

*  Hệ Cambri, thống trung – Hệ Ordovic, thống hạ, hệ tầng A Vương (E2 – O1av)

Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bao và nnk (1980), mặt cắt của hệ tầng A Vương bao gồm chủ yếu là trầm tích lục nguyên, phần dưới xen kẹp các thấu kính đá carbonat và thấu kính mỏng đá phun trào mafic, phần trên phổ biến đá phiến sét màu đen giàu vật chất hữu cơ. Đá ở đây bị biến chất đến tướng phiến lục. Hệ tầng A Vương có bề dày khoảng 1700m.

Dựa vào đặc điểm thành phần thạch học và hóa thạch, các đá hệ tầng A Vương được chia thành 3 phụ hệ tầng:

- Phụ hệ tầng dưới (E2 - O1 av1) có thành phần thạch học chủ yếu là các đá phiến sericit (ảnh 2.1), đá phiến sericit - thạch anh, đá phiến mica, đá phiến sericit - clorit, xen kẹp lớp mỏng đá phiến sét màu đen giàu vật chất than, thấu kính đá phiến lục, lớp mỏng cát kết dạng quarzit màu xám. Bề dày của phụ hệ tầng khoảng 555 - 750m. Các đá của phụ hệ tầng dưới (Î2 - O1 av1) lộ ra ở phía Tây khu vực nghiên cứu (Bản đồ địa chất 1:200.000, Nguyễn Văn Trang và nnk, 1996).

- Phụ hệ tầng giữa (E2 - O1 av2) có thành phần thạch học chủ yếu gồm cát kết dạng quarzit phân lớp mỏng, màu đen, xám sáng, xen kẻ các tập mỏng đến vừa đá phiến thạch anh – sericit màu xám, phiến sericit, đá phiến sét – sericit màu đen phân lớp mỏng. Đá có cấu tạo phân lớp dạng sọc dải. Chiều dày phụ hệ tầng biến đổi từ 665 (tại mặt cắt thượng nguồn sông Côn) đến 1200m (tại mặt cắt suối Scampan). Tại khu vực nghiên cứu phụ hệ tầng giữa (Î2 - O1 av2) lộ ra tại phía Bắc khối xâm nhập Bà Nà.

- Phụ hệ tầng trên (E2 - O1 av3) lộ ra ở khu vực Bắc Bà Nà. Thành phần thạch học chủ yếu bao gồm đá phiến sét sericit màu xám đen, đá phiến sừng biotit màu xám, đá phiến felspat – sericit xen cát kết bị ép phiến hạt vừa, đá phiến sét đen, giàu vật chất hữu cơ, đá phiến silic xen lớp mỏng  đá sét vôi – silic màu xám đen. Phụ hệ tầng này phủ lên trên phụ hệ tầng A Vương giữa và bị đất đá của hệ tầng Long Đại (O3 - S1) và trầm tích Devon màu đỏ phủ bất chỉnh hợp lên trên. Chiều dày phụ hệ tầng  trên (E2 - O1 av3) là 580m (tại mặt cắt khe Tà Ai).

 Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
28/02/2019 22:02 # 2
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 105/120 (88%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 765
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương
Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
28/02/2019 22:02 # 3
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 105/120 (88%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 765
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


File word khi copy vào bị lỗi font (ký tự), để viết đúng ký tự các bạn xem file ảnh kèm theo.Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
18/03/2019 19:03 # 4
nhgiangxd
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 65/130 (50%)
Kĩ năng: 31/40 (78%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 845
Được cảm ơn: 91
GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Trích:

 

*  Hệ Cambri, thống trung – Hệ Ordovic, thống hạ, hệ tầng A Vương (E2 – O1av)

Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bao và nnk (1980), mặt cắt của hệ tầng A Vương bao gồm chủ yếu là trầm tích lục nguyên, phần dưới xen kẹp các thấu kính đá carbonat và thấu kính mỏng đá phun trào mafic, phần trên phổ biến đá phiến sét màu đen giàu vật chất hữu cơ. Đá ở đây bị biến chất đến tướng phiến lục. Hệ tầng A Vương có bề dày khoảng 1700m.

Dựa vào đặc điểm thành phần thạch học và hóa thạch, các đá hệ tầng A Vương được chia thành 3 phụ hệ tầng:

- Phụ hệ tầng dưới (E2 - O1 av1) có thành phần thạch học chủ yếu là các đá phiến sericit (ảnh 2.1), đá phiến sericit - thạch anh, đá phiến mica, đá phiến sericit - clorit, xen kẹp lớp mỏng đá phiến sét màu đen giàu vật chất than, thấu kính đá phiến lục, lớp mỏng cát kết dạng quarzit màu xám. Bề dày của phụ hệ tầng khoảng 555 - 750m. Các đá của phụ hệ tầng dưới (Î2 - O1 av1) lộ ra ở phía Tây khu vực nghiên cứu (Bản đồ địa chất 1:200.000, Nguyễn Văn Trang và nnk, 1996).

- Phụ hệ tầng giữa (E2 - O1 av2) có thành phần thạch học chủ yếu gồm cát kết dạng quarzit phân lớp mỏng, màu đen, xám sáng, xen kẻ các tập mỏng đến vừa đá phiến thạch anh – sericit màu xám, phiến sericit, đá phiến sét – sericit màu đen phân lớp mỏng. Đá có cấu tạo phân lớp dạng sọc dải. Chiều dày phụ hệ tầng biến đổi từ 665 (tại mặt cắt thượng nguồn sông Côn) đến 1200m (tại mặt cắt suối Scampan). Tại khu vực nghiên cứu phụ hệ tầng giữa (Î2 - O1 av2) lộ ra tại phía Bắc khối xâm nhập Bà Nà.

- Phụ hệ tầng trên (E2 - O1 av3) lộ ra ở khu vực Bắc Bà Nà. Thành phần thạch học chủ yếu bao gồm đá phiến sét sericit màu xám đen, đá phiến sừng biotit màu xám, đá phiến felspat – sericit xen cát kết bị ép phiến hạt vừa, đá phiến sét đen, giàu vật chất hữu cơ, đá phiến silic xen lớp mỏng  đá sét vôi – silic màu xám đen. Phụ hệ tầng này phủ lên trên phụ hệ tầng A Vương giữa và bị đất đá của hệ tầng Long Đại (O3 - S1) và trầm tích Devon màu đỏ phủ bất chỉnh hợp lên trên. Chiều dày phụ hệ tầng  trên (E2 - O1 av3) là 580m (tại mặt cắt khe Tà Ai).

 

Những nghiên cứu của Nguyễn Văn Trang có gì khác, mới so với Nguyễn Xuân Bao? 
17/08/2019 22:08 # 5
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 105/120 (88%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 765
Được cảm ơn: 44
GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Trích:
Trích:

 

*  Hệ Cambri, thống trung – Hệ Ordovic, thống hạ, hệ tầng A Vương (E2 – O1av)

Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bao và nnk (1980), mặt cắt của hệ tầng A Vương bao gồm chủ yếu là trầm tích lục nguyên, phần dưới xen kẹp các thấu kính đá carbonat và thấu kính mỏng đá phun trào mafic, phần trên phổ biến đá phiến sét màu đen giàu vật chất hữu cơ. Đá ở đây bị biến chất đến tướng phiến lục. Hệ tầng A Vương có bề dày khoảng 1700m.

Dựa vào đặc điểm thành phần thạch học và hóa thạch, các đá hệ tầng A Vương được chia thành 3 phụ hệ tầng:

- Phụ hệ tầng dưới (E2 - O1 av1) có thành phần thạch học chủ yếu là các đá phiến sericit (ảnh 2.1), đá phiến sericit - thạch anh, đá phiến mica, đá phiến sericit - clorit, xen kẹp lớp mỏng đá phiến sét màu đen giàu vật chất than, thấu kính đá phiến lục, lớp mỏng cát kết dạng quarzit màu xám. Bề dày của phụ hệ tầng khoảng 555 - 750m. Các đá của phụ hệ tầng dưới (Î2 - O1 av1) lộ ra ở phía Tây khu vực nghiên cứu (Bản đồ địa chất 1:200.000, Nguyễn Văn Trang và nnk, 1996).

- Phụ hệ tầng giữa (E2 - O1 av2) có thành phần thạch học chủ yếu gồm cát kết dạng quarzit phân lớp mỏng, màu đen, xám sáng, xen kẻ các tập mỏng đến vừa đá phiến thạch anh – sericit màu xám, phiến sericit, đá phiến sét – sericit màu đen phân lớp mỏng. Đá có cấu tạo phân lớp dạng sọc dải. Chiều dày phụ hệ tầng biến đổi từ 665 (tại mặt cắt thượng nguồn sông Côn) đến 1200m (tại mặt cắt suối Scampan). Tại khu vực nghiên cứu phụ hệ tầng giữa (Î2 - O1 av2) lộ ra tại phía Bắc khối xâm nhập Bà Nà.

- Phụ hệ tầng trên (E2 - O1 av3) lộ ra ở khu vực Bắc Bà Nà. Thành phần thạch học chủ yếu bao gồm đá phiến sét sericit màu xám đen, đá phiến sừng biotit màu xám, đá phiến felspat – sericit xen cát kết bị ép phiến hạt vừa, đá phiến sét đen, giàu vật chất hữu cơ, đá phiến silic xen lớp mỏng  đá sét vôi – silic màu xám đen. Phụ hệ tầng này phủ lên trên phụ hệ tầng A Vương giữa và bị đất đá của hệ tầng Long Đại (O3 - S1) và trầm tích Devon màu đỏ phủ bất chỉnh hợp lên trên. Chiều dày phụ hệ tầng  trên (E2 - O1 av3) là 580m (tại mặt cắt khe Tà Ai).

 

Những nghiên cứu của Nguyễn Văn Trang có gì khác, mới so với Nguyễn Xuân Bao?
Nếu đã đọc rồi thì cho ý kiến luôn đi thầy


Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
17/08/2019 22:08 # 6
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 105/120 (88%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 765
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Cho các bạn sinh viên tham khảoHãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
17/08/2019 22:08 # 7
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 105/120 (88%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 765
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Mà sinh viên ngành xây dựng không muốn nc sâu ĐC :))Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
17/09/2019 21:09 # 8
nhgiangxd
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 65/130 (50%)
Kĩ năng: 31/40 (78%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 845
Được cảm ơn: 91
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Trích:

Mà sinh viên ngành xây dựng không muốn nc sâu ĐC :))

Thấy hầu hết vẫn thích nghe đấy chứ. Nhưng nghe những chuyện hơi ngoài lề chứ không phải nghe giảng các nội dung trong sách! 
17/09/2019 21:09 # 9
nhgiangxd
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 65/130 (50%)
Kĩ năng: 31/40 (78%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 845
Được cảm ơn: 91
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Trích:

Cho các bạn sinh viên tham khảo

Mấy vấn đề này thì SV XD không quan tâm sâu nên không muốn tìm hiểu thêm đâu! 
18/10/2019 17:10 # 10
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 105/120 (88%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 765
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Cần thiết cho sinh viên thực tập ĐCCTHãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
18/10/2019 17:10 # 11
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 105/120 (88%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 765
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Đặc điểm thế nằm của đá ảnh hưởng đến con khai thác VLXD?Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
02/06/2020 13:06 # 12
nhgiangxd
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 65/130 (50%)
Kĩ năng: 31/40 (78%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 845
Được cảm ơn: 91
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Trích:

Đặc điểm thế nằm của đá ảnh hưởng đến con khai thác VLXD?

công tác khai thác??? 
18/10/2020 20:10 # 13
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 105/120 (88%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 765
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: GLY291B1,3 - Đặc điểm đá phiến hệ tầng A Vương


Có thể làm tl viết báo cáo.


Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022