Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/09/2012 10:09 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


Tạp chí Go Stork số 1

 

 

 

 

 

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
29/09/2012 11:09 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
01/10/2012 07:10 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 4
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


4

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 5
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


5

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 6
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


6

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 7
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


7

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 8
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


8

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 9
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


9

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 10
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


10

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 11
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


11

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 12
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


12

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
01/10/2012 07:10 # 13
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


13

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
01/10/2012 07:10 # 14
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tạp chí Go Stork số 1


14

Tổng hợp các bài viết các bạn download tại file đính kèm dưới.

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
03/10/2012 01:10 # 15
Boychip1510
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 30/03/2012
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: Tạp chí Go Stork số 1


Hoàng Tuấn Vũ : haha. bài của mình kìa
 
Các thành viên đã Thank Boychip1510 vì Bài viết có ích:
03/10/2012 15:10 # 16
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tạp chí Go Stork số 1


Trích:

Hoàng Tuấn Vũ : haha. bài của mình kìa

Chúc mừng bạn ^^
 
Các bạn sinh viên khóa 18 nếu muốn có bài đăng trên tạp chí GoStork  thì hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: Trung tâm truyền thông ĐH Duy Tân, Phòng 106 - 182 Nguyễn Văn Linh - ĐN. Đặc biệt sẽ có nhuận bút cho các bạn tham gia viết bài gửi về và được đăng.
 
Mỗi tháng chúng ta sẽ có một số, các bạn đón đọc nhé. :X


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
05/10/2012 13:10 # 17
Boychip1510
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 30/03/2012
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: Tạp chí Go Stork số 1


Trích:
Trích:

Hoàng Tuấn Vũ : haha. bài của mình kìa

Chúc mừng bạn ^^
 
Các bạn sinh viên khóa 18 nếu muốn có bài đăng trên tạp chí GoStork  thì hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: Trung tâm truyền thông ĐH Duy Tân, Phòng 106 - 182 Nguyễn Văn Linh - ĐN. Đặc biệt sẽ có nhuận bút cho các bạn tham gia viết bài gửi về và được đăng.
 
Mỗi tháng chúng ta sẽ có một số, các bạn đón đọc nhé. :X
anh 2 ơi ! anh nhầm rùi. ko có mỗi tháng một số đâu. em là ng hay săn tin nhất nè ! ko thoát nổi tin tức em đâu. go stock số 1. số 2. e đều có bài cả. nhưng số 3. số 3. lâu lắm. tính ra gần nữa năm mới có 1 số nhé ! a ko tin thì so sánh thời gian là biết. nhuận bút cũng hơi thấp. giá mà 200k/bài thì tốt. em mong là ban biên tập đăng nhiều hơn. nhanh hơn nữa ! chúc thành công 
Các thành viên đã Thank Boychip1510 vì Bài viết có ích:
05/10/2012 13:10 # 18
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tạp chí Go Stork số 1


Trích:
Trích:
Trích:

Hoàng Tuấn Vũ : haha. bài của mình kìa

Chúc mừng bạn ^^
 
Các bạn sinh viên khóa 18 nếu muốn có bài đăng trên tạp chí GoStork  thì hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: Trung tâm truyền thông ĐH Duy Tân, Phòng 106 - 182 Nguyễn Văn Linh - ĐN. Đặc biệt sẽ có nhuận bút cho các bạn tham gia viết bài gửi về và được đăng.
 
Mỗi tháng chúng ta sẽ có một số, các bạn đón đọc nhé. :X
anh 2 ơi ! anh nhầm rùi. ko có mỗi tháng một số đâu. em là ng hay săn tin nhất nè ! ko thoát nổi tin tức em đâu. go stock số 1. số 2. e đều có bài cả. nhưng số 3. số 3. lâu lắm. tính ra gần nữa năm mới có 1 số nhé ! a ko tin thì so sánh thời gian là biết. nhuận bút cũng hơi thấp. giá mà 200k/bài thì tốt. em mong là ban biên tập đăng nhiều hơn. nhanh hơn nữa ! chúc thành công
Go Stork số 3 sẽ được phát hành trong tháng này. Mục tiêu là 1 năm 4 số bạn nhé ^^. Mình nói 1 tháng là không chính xác. Riêng tiền nhuận bút dành cho các bạn sinh viên tham gia viết bài sẽ được tính tùy theo các chuyên mục cụ thể khác nhau. Số 3 này bạn đã có bài chưa ^^


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/10/2012 14:10 # 19
Boychip1510
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 30/03/2012
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: Tạp chí Go Stork số 1


Trích:
Trích:
Trích:
Trích:

Hoàng Tuấn Vũ : haha. bài của mình kìa

Chúc mừng bạn ^^
 
Các bạn sinh viên khóa 18 nếu muốn có bài đăng trên tạp chí GoStork  thì hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: Trung tâm truyền thông ĐH Duy Tân, Phòng 106 - 182 Nguyễn Văn Linh - ĐN. Đặc biệt sẽ có nhuận bút cho các bạn tham gia viết bài gửi về và được đăng.
 
Mỗi tháng chúng ta sẽ có một số, các bạn đón đọc nhé. :X
anh 2 ơi ! anh nhầm rùi. ko có mỗi tháng một số đâu. em là ng hay săn tin nhất nè ! ko thoát nổi tin tức em đâu. go stock số 1. số 2. e đều có bài cả. nhưng số 3. số 3. lâu lắm. tính ra gần nữa năm mới có 1 số nhé ! a ko tin thì so sánh thời gian là biết. nhuận bút cũng hơi thấp. giá mà 200k/bài thì tốt. em mong là ban biên tập đăng nhiều hơn. nhanh hơn nữa ! chúc thành công
Go Stork số 3 sẽ được phát hành trong tháng này. Mục tiêu là 1 năm 4 số bạn nhé ^^. Mình nói 1 tháng là không chính xác. Riêng tiền nhuận bút dành cho các bạn sinh viên tham gia viết bài sẽ được tính tùy theo các chuyên mục cụ thể khác nhau. Số 3 này bạn đã có bài chưa ^^
tâm sự với anh 2. em cũng là ng hay viết báo. các báo có bài của em rất nhiều. anh biết ko ? zing nó trả nhuận bút cao lắm. với ng viết báo thì nhuận bút lại là nguồn thu nhập đó. lúc em đã hi vọng vô Go Tock nhiều lắm. nhưng thất vọng cũng nhiều. thời gian lâu nè. nhuận bút thấp nè. nếu Go sotck có đường lối giữ và phát huy cộng tác viên thì em nghĩ ko khó đâu. nhưng mà làm thế này. em nghĩ chắc một thời gian nữa ko có ai đâu. anh 2 là admin. em nghĩ anh cũng muốn phát triển. số ba này à ? e ko biết nữa. số 1 e viết về tản văn dc 100k. số 2 viết về cò IT dc 100k. so với thời gian thì.....hic 
Các thành viên đã Thank Boychip1510 vì Bài viết có ích:
05/10/2012 14:10 # 20
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tạp chí Go Stork số 1


Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:

Hoàng Tuấn Vũ : haha. bài của mình kìa

Chúc mừng bạn ^^
 
Các bạn sinh viên khóa 18 nếu muốn có bài đăng trên tạp chí GoStork  thì hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: Trung tâm truyền thông ĐH Duy Tân, Phòng 106 - 182 Nguyễn Văn Linh - ĐN. Đặc biệt sẽ có nhuận bút cho các bạn tham gia viết bài gửi về và được đăng.
 
Mỗi tháng chúng ta sẽ có một số, các bạn đón đọc nhé. :X
anh 2 ơi ! anh nhầm rùi. ko có mỗi tháng một số đâu. em là ng hay săn tin nhất nè ! ko thoát nổi tin tức em đâu. go stock số 1. số 2. e đều có bài cả. nhưng số 3. số 3. lâu lắm. tính ra gần nữa năm mới có 1 số nhé ! a ko tin thì so sánh thời gian là biết. nhuận bút cũng hơi thấp. giá mà 200k/bài thì tốt. em mong là ban biên tập đăng nhiều hơn. nhanh hơn nữa ! chúc thành công
Go Stork số 3 sẽ được phát hành trong tháng này. Mục tiêu là 1 năm 4 số bạn nhé ^^. Mình nói 1 tháng là không chính xác. Riêng tiền nhuận bút dành cho các bạn sinh viên tham gia viết bài sẽ được tính tùy theo các chuyên mục cụ thể khác nhau. Số 3 này bạn đã có bài chưa ^^
tâm sự với anh 2. em cũng là ng hay viết báo. các báo có bài của em rất nhiều. anh biết ko ? zing nó trả nhuận bút cao lắm. với ng viết báo thì nhuận bút lại là nguồn thu nhập đó. lúc em đã hi vọng vô Go Tock nhiều lắm. nhưng thất vọng cũng nhiều. thời gian lâu nè. nhuận bút thấp nè. nếu Go sotck có đường lối giữ và phát huy cộng tác viên thì em nghĩ ko khó đâu. nhưng mà làm thế này. em nghĩ chắc một thời gian nữa ko có ai đâu. anh 2 là admin. em nghĩ anh cũng muốn phát triển. số ba này à ? e ko biết nữa. số 1 e viết về tản văn dc 100k. số 2 viết về cò IT dc 100k. so với thời gian thì.....hic
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. A2 sẽ ghi nhận và gửi lời tới ban biên tập tạp chí Go Stork.


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020