Thông tin: hoangts2003
Tên đăng nhập: hoangts2003
Họ và tên: Nguyen Duc Hoang
Nghề nghiệp: Ky su Xay dung Cau Duong
Sở thích: Doc sach
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 19/11/2012
Số bài đã gởi: 905
Lần truy cập cuối: 18/01/2014 10:29
Được cảm ơn 37
Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
9/18/2019 3:04:39 PM
Ứng dụng sử dụng công nghệ. Bản năng, kỹ năng.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
9/18/2019 3:03:32 PM
Kiến trúc, độc quyền mang tính độc đáo đảm bảo bản quyền.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
9/18/2019 3:01:50 PM
Hiện nay nhiều công trình có bản thiết kế tương tự, tỉ lệ sai khác rất thấp.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
9/18/2019 3:00:41 PM
Đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, trong thiết kế.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
9/18/2019 2:59:16 PM
Kiến trúc, Kết cấu, ME, PCCC. Bộ ba, tứ của công trình dân dụng
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
9/18/2019 2:58:03 PM
Quyền tác giả và bản quyền phần mềm.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
9/18/2019 2:57:29 PM
Bản quyền tác giả: cần phải đảm bảo.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
9/18/2019 2:56:14 PM
Bên cạnh sử dụng phần mềm chú ý đến việc mua bản quyền phần mềm.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
9/18/2019 2:55:38 PM
Sử dụng công nghệ phần mềm để thiết kế là vấn đề quan trọng giúp rút ngắn thời gian và hiệu quả công việc cao.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
9/18/2019 2:52:23 PM
Đối với công nghệ này được ứng dụng nhiều trong xây dựng cầu.
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

Phản hồi: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
9/18/2019 2:51:40 PM
kết cấu này tiết kiệm vật liệu xây dựng rất lớn, vì nó sử dụng vật liệu cường độ cao và đúng vị trí làm việc của vật liệu.
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

Phản hồi: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
9/18/2019 2:49:18 PM
Kết cấu bê tông dự ứng lực, giúp vượt nhịp rất lớn.
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

Phản hồi: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
9/18/2019 2:47:38 PM
Thầy muốn làm kết cấu này không. Cái gì cũng phải cần có chuyên môn sâu, đặc biệt với công nghệ thi công.
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

Phản hồi: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
9/18/2019 2:46:23 PM
Uh. Sao lại bó tay vậy Thầy Hải.
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

Phản hồi: Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả
9/18/2019 2:42:45 PM
Công trình giao thông cũng tương tự công trình nhà ở dân dụng. Khối lượng xây dựng lớn việc sử dụng chất độn để khắc phục nhiều nhược điểm và tiết...
chu đề: Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả

Phản hồi: Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả
9/18/2019 2:38:46 PM
Giải pháp sử dụng rác tái chế, để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Ngày nay một số nước phát triển đã có nhiều dự án đã tận dụng rác tái chế...
chu đề: Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả

Phản hồi: Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả
9/18/2019 2:25:37 PM
Vật liệu độn có thể sử dụng nhiều loại: như Xốp, Hộp nhựa, hay thậm chí vật liệu tái chế từ Rác.
chu đề: Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả

Phản hồi: Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả
9/18/2019 2:24:22 PM
Trong kết cấu công trình cầu, vẫn còn một số vị trí chúng ta có thể tiết kiệm được vật liệu bê tông. Một số vị trí đó có thể sử dụng vật liệu độn.
chu đề: Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả

Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả
9/18/2019 2:21:40 PM
Xu thế mới hiện nay, sử dụng kết cấu nhẹ, tận dụng vật liệu độn để giảm nhẹ kết cấu.
chu đề: Kết cấu bê tông tạo rỗng _ hiện nay đang có xu hướng hiệu quả

Phản hồi: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
8/17/2019 4:30:40 PM
kết cấu dự ứng lực rất hiệu quả trong xây dựng công trình. Giúp công trình vượt nhịp lớn trong xây dựng.
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
8/17/2019 4:28:28 PM
Các quy định khoảng cách và hạt cốt liệu tối thiểu giúp cho kết cấu tránh được hiện tượng rỗ khi đổ, đầm bê tông.
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
8/17/2019 4:27:22 PM
Khoảng cách lớp bê tông bảo vệ quyết định đến việc xác định kích thức cốt đai và hạt cốt liệu lớn sửu dụng trong xây dựng công trình.
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: Công nghệ sàn phẳng
8/17/2019 4:25:15 PM
Ngoài ra để tăng hiệu quả vượt nhịp kết cấu người ta có thể sử dụng kết cấu dự ứng lực khi gặp nhịp lớn.
chu đề: Công nghệ sàn phẳng

Phản hồi: Công nghệ sàn phẳng
8/17/2019 4:24:15 PM
Việc sử dụng chất độ nhẹ hoặc tạo rỗng giúp kết cấu nhẹ hơn, từ đó giảm được tĩnh tải kết cấu giảm được vật liệu xây dựng cho kết cấu công trình từ...
chu đề: Công nghệ sàn phẳng

Phản hồi: Công nghệ sàn phẳng
8/17/2019 4:22:00 PM
Ngoài xốp độn người ta còn sử dụng vỏ hộp nhựa hoạc bóng nhựa...vv
chu đề: Công nghệ sàn phẳng

Phản hồi: Công nghệ sàn phẳng
8/17/2019 4:21:17 PM
Ngày nay người ta thường sử dụng xốp độn.
chu đề: Công nghệ sàn phẳng

Phản hồi: Công nghệ sàn phẳng
8/17/2019 4:20:50 PM
Với mục tiêu làm nhẹ kết cấu sàn phẳng người ta thường sử dụng vật liệu nhẹ để độn vào bên trong tạo ra khoảng rỗng của bê tông, giúp cho kết cấu nhẹ...
chu đề: Công nghệ sàn phẳng

Phản hồi: Công nghệ sàn phẳng
8/17/2019 4:19:44 PM
Để tạo kết cấu sàn phẳng, người ta thường sử dụng kết cấu sàn hai lớp.
chu đề: Công nghệ sàn phẳng

Công nghệ sàn phẳng
8/17/2019 4:18:50 PM
Công nghệ sàn bê tông phẳng hiệu quả vượt trội. Phát huy nhiều ưu điểm hiện nay.
chu đề: Công nghệ sàn phẳng

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
8/17/2019 4:16:26 PM
Với công nghệ sàn xốp và sàn nhựa hiện nay chỉ sử dụng bê tông cốt thép thường nên chất lượng kết cấu rất cao, hiệu quả trong xây dựng.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
8/17/2019 4:14:29 PM
Với kết cấu sàn xốp giúp việc xây dựng tiết kiệm được nhiều chi phí, đặc biệt hệ thống móng giảm được cốt thép giúp hiệu quả cao hơn nhiều trong xây...
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
8/17/2019 4:12:43 PM
Bên cạnh đó còn có công nghệ sàn nhựa, giúp kết cấu sàn vượt nhịp lớn hiệu quả. Tối đa nó có thể vượt các nhịp lên đến 24m. Không sử dụng công nghệ...
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
8/17/2019 4:11:17 PM
Nhược điểm chính của công nghệ này là cần khó bãi chứa xốp lớn để chứa và vận chuyển nên khó khăn trong sản xuất công trình.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
8/17/2019 4:09:57 PM
Một trong các công nghệ đó chính là công nghệ sàn bê tông xốp. Được sử dụng để vượt các nhịp lớn trong xây dựng.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
8/17/2019 4:08:31 PM
Hiện nay có nhiều công nghệ xây dựng hiện đại, với tốc độ phát triển như vũ bảo chúng ta cần tiếp cận và cập nhật các công nghệ phát triển đó để nắm...
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
6/17/2019 10:22:46 PM
Công cụ hiện đại cho xây dựng công trình cầu hiện nay vẫn chưa được nâng cao. Mà vẫn áp dựng công nghệ đã phát minh từ thập niên 70 của thế kỹ 20.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
6/17/2019 10:19:55 PM
Làm nhẹ kết cấu hay làm giảm tĩnh tải cho kết cấu vẫn là biện pháp thông minh trong xây dựng công trình.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
6/17/2019 10:18:39 PM
Công nghệ tạo rỗng trong bê tông hiện nay vẫn chiếm ưu thế trong xây dựng.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
6/17/2019 10:17:32 PM
Phần lớn các cây cầu hiện đại được xây dựng bằng công nghệ này.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
6/17/2019 10:16:54 PM
Công nghệ xây dựng cọc khoan nhồi vẫn chiếm ưu thế hiện nay trong xây dựng móng cầu.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12
6/17/2019 10:15:08 PM
Công nghệ thi công đức hẫng, hoặc lặp hẫng vẫn là công nghệ tiên tiến trong xây dựng công trình cầu hiện nay.
chu đề: Thiết kế cầu công trình bằng safe 12

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
6/17/2019 10:11:46 PM
Chú ý: cần tạo lực căng đủ đảm bảo cho kết cấu.
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
6/17/2019 10:10:30 PM
Kết cấu dự ứng lực căng trước có thể phải dùng các giải pháp tạo củ hành đầu sợi cáp.
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
6/17/2019 10:09:16 PM
Các phụ kiện đi kèm có thể: nêm, neo, ống ghen..vv
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
6/17/2019 10:08:26 PM
Đối với kết cấu bê tông dự ứng lực cần xây dựng bằng vật liệu có cường độ cao như bê tông cường độ cao, cốt thép cường độ cao và phải sử dụng đến các...
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
6/17/2019 10:03:26 PM
Vì thế kết cấu này trụ cần phải khoẻ.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
6/17/2019 10:02:17 PM
Kết cấu chịu lực trụ cần phải được tính toán cấu kiện chịu uốn nén. Thường tính toán kết cấu khung.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
6/17/2019 10:00:55 PM
Với kết cấu này rất cần phải tính toán cẩn thận. Đủ lực căng đảm bảo khả năng chịu lực.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
6/17/2019 9:58:06 PM
Với những kết cấu chịu tải trọng lớn việc sử dụng kết cấu kết cấu dự ứng lực rất cần thiết và hữu hiệu.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
6/17/2019 9:56:04 PM
Với kết cấu này chúng ta có thể sử dụng nó để làm các show room trưng bày như trưng bày oto.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
6/17/2019 9:54:16 PM
Công nghệ bê tông dự ứng lực có thể nói rất thông dụng hiện nay. Với kết cấu này có thể sử dụng trong công trình chịu tải trọng lớn và vượt nhịp lớn.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
5/18/2019 10:41:22 AM
Đảm bảo cho công trình làm việc tốt và tiết kiệm chi phí kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực có thế mạnh vượt trội.
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

Phản hồi: Thi công kết cấu tương vây tầng hầm cho công trình nhà có tầng hầm sâu
5/18/2019 10:35:26 AM
Kết cấu tầng hầm này việc đảm bảo chống thấm rất quan trọng cho công trình. Nó ảnh hưởng đến quá trình khai thác sử dụng của công trình.
chu đề: Thi công kết cấu tương vây tầng hầm cho công trình nhà có tầng hầm sâu

Phản hồi: Thi công kết cấu tương vây tầng hầm cho công trình nhà có tầng hầm sâu
5/18/2019 10:32:22 AM
Chúc các bạn thành công trong công tác xây dựng.
chu đề: Thi công kết cấu tương vây tầng hầm cho công trình nhà có tầng hầm sâu

Phản hồi: Thi công kết cấu tương vây tầng hầm cho công trình nhà có tầng hầm sâu
5/18/2019 10:31:42 AM
Công tác đất rất quan trọng trong việc này. Việc tổ chức đào đất vận chuyển rất quan trọng.
chu đề: Thi công kết cấu tương vây tầng hầm cho công trình nhà có tầng hầm sâu

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
5/18/2019 10:28:38 AM
mong các bạn góp ý để xây dựng.
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
5/18/2019 10:27:41 AM
Môn học này có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
5/18/2019 10:25:43 AM
Cảm ơn bạn Thắm đã gửi tài liệu cho mọi người tham khảo.
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
5/18/2019 10:24:28 AM
Ngành xây dựng, khi triển khai các dự án đều đòi hỏi phải có năng lực tài chính vững vàng. Tài chính mạnh để đủ đáp ứng được các chi phí nhân công và...
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
5/18/2019 10:22:30 AM
kinh tế là yếu tố quan trọng của một đơn vị và tổ chức, đặc biệt là các đơn vị xây dựng như chúng ta. Vì vậy môn học kinh tế xây dựng có ý nghĩa rất...
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Tài liệu kết cấu gạch đá
5/17/2019 10:36:38 AM
Sử dụng gạch thẻ cuốn cũng là giải pháp tốt trong xây dựng.
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Phản hồi: Tài liệu kết cấu gạch đá
5/17/2019 10:26:03 AM
Sử dụng các móc sắt dạng C neo nhằm đảm bảo cho công trình không bị nứt khi xây dựng các bức tường.
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Phản hồi: Tài liệu kết cấu gạch đá
5/17/2019 10:25:01 AM
Sử dụng kết cấu giằng bê tông cốt thép hay lưới thép chống nứt cũng là giải pháp nhằm đảm bảo cho kết cấu an toàn trong khai thác.
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Phản hồi: Tài liệu kết cấu gạch đá
5/17/2019 10:24:08 AM
Có nhiều giải pháp xử lý liên kết đó.
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Phản hồi: Tài liệu kết cấu gạch đá
5/17/2019 10:23:32 AM
Vấn đề liên kết giữa các bộ phận phần khung với kết cấu gạch đảm bảo cho công trình không bị hư hỏng rất quan trọng trong xây dựng công trình.
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Phản hồi: Tài liệu kết cấu gạch đá
5/17/2019 10:22:33 AM
Hiện nay, hầu hết người ta xây dựng kết cấu nhà khung. Sau đó sử dụng kết cấu gạch xây dựng vào khung đó để hoàn thiện công trình.
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Phản hồi: Tài liệu kết cấu gạch đá
5/17/2019 10:21:43 AM
kết cấu gạch đá sử dụng nhiều trong xây dựng. mong các bạn học tập để có chuyên môn sâu về nó
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
4/18/2019 11:26:48 AM
Cần có những nhà sản xuất đưa kết cấu này ra thực tế sản xuất để giúp mang lại lợi nhuận.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
4/18/2019 11:25:57 AM
Khi xây dựng, việc không gây ảnh hưởng nhiều bên dưới cũng là ưu điểm trong xây dựng công trình
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
4/18/2019 11:24:55 AM
Tiết kiệm được các chi phí ván khuôn trong xây dựng.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
4/18/2019 11:24:07 AM
Nhờ vào tính ưu việt trong việc thi công. Thời gian thi công nhanh.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
4/18/2019 11:23:20 AM
Kết cấu lõi cứng được sử dụng nhiều ở các nước phát triển.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
4/18/2019 11:21:40 AM
Đừng để điện giật khi thiếu hiểu biết về điện.
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
4/18/2019 11:21:00 AM
Chúc các bạn cùng các quý Thầy trao đổi tìm ra nhiều giải pháp hữu ích.
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
4/18/2019 11:20:08 AM
Và chủ đề này cũng thay lời cảnh báo cho mọi người trong sử dụng điện hằng ngày.
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
4/18/2019 11:18:52 AM
Chủ đề này đưa ra rất hữu ích đối với mọi người.
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
4/18/2019 11:18:15 AM
Điện giật cực kỳ nguy hiểm, nên trong công tác sản xuất, sử dụng điện cần chú trọng đế khâu an toàn điện.
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
4/18/2019 11:15:43 AM
Chúc các bạn thành công khi sử dụng công nghệ này.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
4/18/2019 11:14:56 AM
Nó có ưu việt cả về làm việc của kết cấu và cả mặt thi công.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
4/18/2019 11:12:15 AM
Với công nghệ này hiện nay nhiều nhà thầu nước ta đã áp dụng.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
4/18/2019 11:11:31 AM
hiện nay chi phí xây dựng kết cấu này cũng thấp hơn các chi phí xây dựng sàn khác. Nếu sàn thi công nằm trong phạm vi nhịp kinh tế.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
4/18/2019 11:09:50 AM
Với kết cấu siêu nhẹ này giúp hệ thống móng tiết kiệm chi phí. nhờ tải trọng truyền về nhẹ hơn so với các loại kết cấu sàn thông thường.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
4/18/2019 11:06:32 AM
Với kết cấu này giúp giảm tiếng ồn đặc biệt là tiếng ồn từ sàn trên gây nên tạo thuận lợi trong khai thác sử dụng khai thác công trình.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
4/18/2019 11:04:42 AM
kết cấu sàn nhẹ ngày nay được ứng dụng nhiều trong xây dưng.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường
3/18/2019 9:53:18 PM
Đồ án này thiết kế đồ án học giúp người học nhanh tiếp cận kiến thức.
chu đề: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường

Phản hồi: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường
3/18/2019 9:44:21 PM
Các đồ án tham khảo cho công tác học tập
chu đề: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/18/2019 9:34:43 PM
Học tập công nghệ mới.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/18/2019 9:32:50 PM
Chúc các bạn thành công
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/17/2019 9:30:40 PM
mong các bạn cùng chia sẽ
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/17/2019 9:28:25 PM
Thế giới nghiên cứu còn nhiều giải pháp khác nửa.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/17/2019 9:10:49 PM
Giải pháp 4: dùng phương pháp khử tĩnh tải bản thân kết cấu giúp kết cấu nhẹ hơn.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/17/2019 9:05:58 PM
Giải pháp thứ 3: thay thế một phần bê tông bằng chất độn có trọng lượng nhé.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/17/2019 9:04:39 PM
giải pháp thứ 2: Tạo ra được nhiều lỗ rỗng trong kết cấu bê tông để bê tông có trọng lượng thể tích giảm.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/17/2019 9:03:45 PM
giải pháp thứ làm bê tông nhẹ 1: làm cho trọng lượng riêng của bê tông nhẹ hơn hẵn so với bê tông thường.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/17/2019 8:56:25 PM
các quan điểm kết cấu bê tông cốt thép nhẹ hiên nay thế nào.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ
3/17/2019 8:55:36 PM
Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ chịu lực.
chu đề: Kết cấu bê tông cốt thép nhẹ

Phản hồi: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017
3/17/2019 8:54:22 PM
Nên xem xét chiều dày lớp bê tông bảo về để đảm bảo độ bền của kết cấu.
chu đề: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017

Phản hồi: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017
3/17/2019 8:53:08 PM
Kết cấu ứng lực vẫn là ưu thế trong xây dựng công trình.
chu đề: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017

Phản hồi: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017
3/17/2019 8:52:34 PM
Rèn luyện sinh viên tính toán kết cấu BTCT UST
chu đề: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
3/17/2019 5:35:29 PM
Kết cấu này dùng nhiều trong xây dựng cầu bê tông ứng suất trước căng trước.
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
3/17/2019 4:52:21 PM
Kết cấu bê tông ứng lực căng trước trước phù hợp cho việc xây dựng kết cấu lắp ghép.
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường
1/17/2019 8:52:36 PM
Các bạn cố gắng thực hiện đồ án đúng yêu cầu của nó, nhằm giúp nắm bắt kiến thức và rèn luyện các kỹ năng của bản thân.
chu đề: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường

Phản hồi: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường
1/17/2019 8:50:14 PM
Các bạn có thể sử dụng các đồ án mẫu để học tập có kết quả nhanh hơn
chu đề: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường

Phản hồi: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường
1/17/2019 8:48:08 PM
Đồ án tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành Cầu Đường.
chu đề: Tổng hợp đồ án thi công cầu đường

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
1/17/2019 8:36:11 PM
Chúc các bạn thành công với kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực.
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
1/17/2019 8:34:22 PM
Kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực sử dụng vật liệu cường độ cao nên nó làm nhẹ kết cấu tiết kiệm vật liệu cho kết cấu từ đó được chi phí xây dựng...
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
1/17/2019 8:23:09 PM
Với kết cấu sàn bê tông lắp ghép có thể sử dụng kết cấu dự ứng lực căng trước.
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
1/17/2019 8:20:47 PM
Đối với kết cấu dự ứng lực áp dụng trong kết cấu sàn đổ tại chỗ thường sử dụng công nghệ bê tông dự ứng lực căng sau.
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
1/17/2019 8:19:33 PM
Công nghệ bê tông ứng suất trước có hai công nghệ. Bê tông ứng suất trước căng trước và bê tông ứng suất trước căng sau
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
1/17/2019 8:15:45 PM
Kết cấu sàn bê tông cốt thép dự ứng lực vẫn có nhiều dạng cấu tạo khác nhau
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
1/17/2019 8:14:55 PM
Sàn bê tông dự ứng lực hiện nay đang có xu hướng sử dụng rộng rãi. Khi nhu cầu kết cấu vượt nhịp lớn ngày càng tăng giúp thuận lợi trong khai thác và...
chu đề: [ Fshare] - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước

Phản hồi: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép
1/17/2019 8:09:25 PM
Cảm ơn bạn Thắm đã cung cấp tài liệu cho mọi người tham khảo.
chu đề: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép

Phản hồi: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép
1/17/2019 8:07:44 PM
Mong các bạn thành công trong với công nghệ bê tông cốt liệu compozit.
chu đề: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép

Phản hồi: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép
1/17/2019 8:03:55 PM
với công nghệ sản xuất cốt sợi hiện nay trên thế giới việc ứng dụng cốt liệu này trong xây dựng ngày càng khả thi.
chu đề: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép

Phản hồi: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép
1/17/2019 7:59:15 PM
Với tính năng vật liệu có trọng lượng nhẹ của cốt liệu. Rất thuận lợi trong vận chuyển và thi công.
chu đề: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép

Phản hồi: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép
1/17/2019 7:56:41 PM
Với cốt sợi thuỷ tinh hay compozit cường độ của nó rất cao và rất nhẹ nên sử dụng nó làm lõi cho kết cấu bê tông cốt thép cường độ cao sẽ làm tăng...
chu đề: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép

Phản hồi: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép
1/17/2019 7:50:54 PM
Bê tông cốt sợi thuỷ tinh hay bê tông cốt sợi compozit khi được bê tông bao bọc thì vật liệu này gần như không bị ăn mòn. Chính vì thế mà tuổi thọ...
chu đề: Bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
12/18/2018 1:58:51 PM
Hướng nghiên cứu kết cấu này, tuy không mới nhưng đưa vào vận dụng mềm dẻo nó sẽ giúp chúng ta xây dựng được những công trình có tính thẩm mỹ cao.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
12/18/2018 1:57:09 PM
Mong các bạn ủng hộ mình trong công tác nghiên cứu này.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
12/18/2018 1:52:52 PM
Với kết cấu này giúp chúng ta có thể tạo ra các hình dáng phức tạp ban đầu bằng lõi cứng sau đó dùng bê tông để bọc phần lõi cứng.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
12/18/2018 1:42:07 PM
kết cấu bê tông lõi cứng hay còn gọi là lõi cốt cứng. Với kết cấu này bản thân lõi cứng có thể định hình ban đầu giúp vượt nhịp tĩnh không từ đó có...
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
12/17/2018 10:15:21 PM
Mong các bạn nhận tài liệu để học tập tốt vận dụng tốt trong công tác xây dựng.
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Phản hồi: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
12/17/2018 10:14:06 PM
Để thi công kết cấu nhà cao tầng có nhiều công nghệ phụ thuộc vào chiều sâu hệ thống tầng hầm.
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Phản hồi: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017
12/17/2018 10:11:05 PM
Áp dụng công nghệ này vào sản xuất thực tế các bạn nhé.
chu đề: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017

Phản hồi: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017
12/17/2018 10:10:28 PM
Cùng nhau học tập để cùng áp dụng.
chu đề: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017

Phản hồi: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017
12/17/2018 10:09:31 PM
Chúc các bạn công việc tốt đẹp trong nghiên cứu.
chu đề: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
12/17/2018 10:08:08 PM
Chúc công việc thành công.
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
12/17/2018 10:07:36 PM
Chúc các bạn vui vẽ.
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
12/17/2018 10:06:49 PM
Việc thi công kết cấu bê tông đạt chất lượng cao trong kỹ thuật rất quan trọng trong xây dựng công trình.
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: [share] GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ
12/17/2018 10:05:01 PM
Kỹ thuật thi công đòi hởi phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm thi công của nhà nước,
chu đề: [share] GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

Phản hồi: [share] GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ
12/17/2018 10:04:15 PM
Chúng ta chú ý các vận đề kỹ thuật đặt ra. Câu chữ thường không có nhấn mạnh nhưng kỹ thuật khi mắc phải lỗi rất vất vã trong xây dưng.
chu đề: [share] GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

Phản hồi: [share] GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ
12/17/2018 10:02:24 PM
Mong các bạn sử dụng tài liệu học tập chuyên ngành này để thực hiện công việc chuyên môn sau này. Chúc các bạn thành công
chu đề: [share] GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

Phản hồi: [share] GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ
12/17/2018 10:01:23 PM
chân thành cảm ơn bạn cung cấp tài liệu.
chu đề: [share] GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

Phản hồi: Sơ lược các giải pháp xử lý đất yếu - Ưu nhược điểm từng phương pháp
11/17/2018 10:03:52 PM
Mệt, cho người ta nghỉ đã viết tiếp rồi mới đăng được chứ.
chu đề: Sơ lược các giải pháp xử lý đất yếu - Ưu nhược điểm từng phương pháp

Phản hồi: Tài liệu kết cấu gạch đá
11/17/2018 10:01:24 PM
càng nghiên cứu càng thấy rõ ra các yêu tố chính của các môn học nhé.
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Phản hồi: Tài liệu kết cấu gạch đá
11/17/2018 10:00:09 PM
Kết cấu gạch đá gỗ, chân thành cảm ơn
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Phản hồi: Một số dạng bài tập về Tổ chức thi công
11/17/2018 9:58:19 PM
Cảm ơn Thầy nhắc nhỡ cho các EM
chu đề: Một số dạng bài tập về Tổ chức thi công

Phản hồi: [Fshare] Đề Thi Và Đáp Án Kết Cấu Công Trình Thép
11/17/2018 9:54:57 PM
Chân thành cảm ơn bạn.
chu đề: [Fshare] Đề Thi Và Đáp Án Kết Cấu Công Trình Thép

Phản hồi: [Fshare] Đề Thi Và Đáp Án Kết Cấu Công Trình Thép
11/17/2018 9:54:06 PM
Thanks you
chu đề: [Fshare] Đề Thi Và Đáp Án Kết Cấu Công Trình Thép

Phản hồi: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017
11/17/2018 9:52:52 PM
Ok. Cảm ơn.
chu đề: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017

Phản hồi: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
11/17/2018 9:49:39 PM
Ưu Việt hơn hẵn là nó giúp vượt  nhịp lớn từ đó tạp ra không gian rộng trong khai thác.
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

Phản hồi: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
11/17/2018 9:47:51 PM
Vật liệu bê tông cốt thép dự ứng lực rất lợi khi chúng ta cần sử dụng kết cấu nhịp lớn.
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
11/17/2018 9:44:37 PM
Xử lý bê tông bị rỗ mặt có nhiều hoá chất tuỳ thuộc vào tỷ lệ rỗ mặt như thế nào.
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
11/17/2018 9:43:09 PM
Chú ý: khi thi công cột kích thước càng nhỏ càng phải cẩn thận
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
11/17/2018 9:41:46 PM
Đối với kỹ thuật đầm cần đầm cẩn thận đầu đầm phải đến được các mặt cắt của bê tông trong suốt chiều dài cột
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
11/17/2018 9:27:10 PM
Về kỹ thuật copa nên trổ cửa hợp lý khi đổ bê tông nhằm tránh rỗ mặt bê tông do hiện tượng phân tầng khi đổ bê tông từ trên cao xuống.
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
11/17/2018 9:25:43 PM
1. Đối với kết cấu cột khi thi công cần chú ý: - Kích thước cốt đai cột. - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cột - Kích thước hạt cốt liệu lớn...
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng
11/17/2018 9:20:17 PM
1. Kết cấu bê tông trong xây dựng cơ bản có thể phân thành các dạng kết cấu cơ bản sau a. Kết cấu cột, vách b. Kết cấu dầm c. Kết cấu bản,...
chu đề: Các trường hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông trong xây dựng

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
11/17/2018 9:10:38 PM
Kết cấu này rất có ưu thế khi vượt qua những khu vực bên dưới vẫn hoạt động khai thác thông thường, đặc biệt là công trình vượt qua các tuyến giao...
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
11/17/2018 9:05:50 PM
Kết cấu nhịp bê tông lõi cứng. Là kết cấu nhịp phần cốt trong dầm chủ yếu là cốt thép hình. Để truyền ứng suất giữa bê tông và lõi cốt cứng người ta...
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
10/18/2018 2:25:39 PM
Chúc các bạn thành công.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
10/18/2018 2:25:08 PM
Cùng nghiên cứu lĩnh vực này các bạn nhé.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
10/18/2018 2:16:45 PM
Cùng nhau chung tay nghiên cứu kết cấu này các bạn nhé.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: [Fshare] Đề Thi Và Đáp Án Kết Cấu Công Trình Thép
10/18/2018 2:00:43 PM
chúc các bạn thành công.
chu đề: [Fshare] Đề Thi Và Đáp Án Kết Cấu Công Trình Thép

Phản hồi: [Fshare] Đề Thi Và Đáp Án Kết Cấu Công Trình Thép
10/18/2018 1:57:14 PM
Các bạn sinh viên học môn kết cấu thép tham khảo chuẩn bị thi cho tốt.
chu đề: [Fshare] Đề Thi Và Đáp Án Kết Cấu Công Trình Thép

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
10/18/2018 9:51:48 AM
Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
10/18/2018 9:51:07 AM
Huy động tài chính rất quan trọng đối với sự duy trì phát triển của các doanh nghiệp và cá nhân các bạn nhé.
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
10/18/2018 9:44:38 AM
Tài chính quyết định suy nghỉ quả con người các bạn ơi.
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
10/18/2018 9:43:49 AM
Kinh tế vẫn quan trọng trong việc xây dựng công trình.
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
10/18/2018 9:42:50 AM
Giáo trình này rất cần thiết cho sinh viên ngành xây dựng. Các bạn cần nghiên cứu để vận dụng
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng
10/18/2018 9:40:25 AM
Cảm ơn bạn đã gửi tài liệu.
chu đề: Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
10/18/2018 9:34:22 AM
Đối với bộ phận tầng ngầm chú ý chất lượng bê tông thi công kết cấu đảm bảo tính chống thấm và không bị nước phá hỏng bê tông làm ảnh hưởng.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
10/18/2018 9:30:11 AM
Sau này làm nhà cao tầng làm hố bit Cầu thanh máy luôn Thầy nhé.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
10/18/2018 9:28:25 AM
Chú ý: Thầy Nhân xây nhà, đợt tới xây dựng có thể gặp các bộ phận ngầm như bể nước, bể phốt.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
10/18/2018 9:25:44 AM
Uh. chờ mình tổng hợp được một số số liệu đầy đủ mình viết bài Thầy Nhân nghe.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: CIE_421A_Kết cấu gạch đá gỗ
10/18/2018 9:17:32 AM
Kết cấu gỗ dùng trong việc xây dựng nội thất, kết cấu mái...vv
chu đề: CIE_421A_Kết cấu gạch đá gỗ

Phản hồi: CIE_421A_Kết cấu gạch đá gỗ
10/18/2018 9:16:01 AM
Kết cấu gạch đá gỗ. Sử dụng nhiều trong công tác xây dựng công trình. Kết cấu gạch dùng trong tường xây. Kết cấu đá, xây dựng cho kết cấu tường móng,...
chu đề: CIE_421A_Kết cấu gạch đá gỗ

Phản hồi: Kết cấu mới
9/18/2018 1:02:06 PM
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành chia sẽ.
chu đề: Kết cấu mới

Phản hồi: Kết cấu mới
9/18/2018 1:01:36 PM
Nếu có ý kiến đóng góp xin các bạn cho chúng tôi ghi nhận ý kiến quý báu của các bạn.
chu đề: Kết cấu mới

Phản hồi: Kết cấu mới
9/18/2018 1:00:37 PM
Hi vọng các bạn ủng hộ mình trong công tác nghiên cứu.
chu đề: Kết cấu mới

Phản hồi: Kết cấu mới
9/18/2018 1:00:04 PM
Kết cấu mới được nhiều nhà khoa học nghiên cứu tìm kiếm nhằm đem lại hiệu quả cho việc phát huy của vật liệu mới, vật liệu cường độ cao.
chu đề: Kết cấu mới

Phản hồi: Kết cấu mới
9/18/2018 12:59:02 PM
Kết cấu mwois là xu hướng thế giới quan tâm trong mọi lĩnh vực nhằm phát trển.
chu đề: Kết cấu mới

Phản hồi: Kết cấu mới
9/18/2018 12:57:06 PM
Từ đó khai thác tốt trong quá trình chịu lực cảu kết cấu.
chu đề: Kết cấu mới

Phản hồi: Kết cấu mới
9/18/2018 12:56:34 PM
Kết cấu phức hợp, giúp phát huy nhiều tính năng của vật liệu.
chu đề: Kết cấu mới

Phản hồi: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017
9/18/2018 12:54:25 PM
Với công nghệ này chi phí xây dựng công trình được giảm và công tác xây dựng được đẩy nhanh.
chu đề: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017

Phản hồi: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017
9/18/2018 12:50:53 PM
Ngày nay với sự làm chủ về công nghệ giúp cán Bộ kỹ thuật xây dựng có thể xây dựng các công trình nhịp lớn và vươn cao kỹ lục.
chu đề: Đề thi Kết Cấu Bê Tông ưng lực trước - Giữa kỳ 1 - 2016-2017

Phản hồi: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước
9/18/2018 12:49:12 PM
kết cấu bê tông ứng lực giúp vượt nhịp công trình rất lớn. Rất thuận lợi xây dựng các công trình có diện tích sàn lớn, nhịp sàn rộng.
chu đề: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:46:36 PM
Đi kèm với lĩnh vực này phải nói đến công tác chống thấm cho các bộ phận kết cấu.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:44:49 PM
Chúc các bạn thành công.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:44:21 PM
Mình có tham gia một số công trình có dính đến thi công kết cấu phần ngầm nên cũng xin được chia sẽ cho các bạn trong một số bài viết sắp tới. Có gì...
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:42:01 PM
Kết cấu trong nước cần phải thi công ngăn nước triệt để là vấn đề quyết định đến sự thành công trong xây dựng.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:40:59 PM
Các bộ phận thường thi công trong nước bao gồm hố cầu thang máy, bể nước ngầm, Hầm WC.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:39:50 PM
Rất mong sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các bạn để lĩnh vực này ngày càng được nhiều người học quan tâm.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:38:01 PM
Các bạn nào đã thi công nhiều trên lĩnh vực này có thể trao đổi thêm thông tin cho mọi người tham khảo giúp tránh bớt các rủi ro trong xây dựng.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:36:31 PM
Công tác này chỉ cần chọn sai phương pháp thi công sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho nhà thầu. Tốn kém tiền của và công sức trong xây dựng công trình. Vì...
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:33:30 PM
Chỉ đề thi công công trình ngầm, đòi hỏi phải có kiến thức tổng thể và kinh nghiệm xử lý thực tế nhằm đảm bảo tiết kiệm nhân công, chi phí xây dựng.
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
9/18/2018 12:32:11 PM
Hiện nay công trình xây dựng nhà ở, Khách sạn đòi hỏi có thể phải xây dựng sâu trong lòng đất. Vì thế việc xây dựng ngầm trong lòng đất là yêu cầu...
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
8/18/2018 8:17:00 AM
Ý thức trong an toàn điện rất quan trọng trong công việc đảm bảo an toàn trên công trường
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
8/18/2018 8:16:15 AM
Cần cẩn thận trên công trường khi sử dụng điện. Tuân thủ an toàn điện trong thi công xây dựng công trình.
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
8/18/2018 8:15:24 AM
Khi thi công công trường cáo nhiều sắt thép, lẫn trời mưa ẩm. Việc an toàn điện rất cần thiết trên công trường.
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
8/18/2018 8:14:19 AM
Điện rất nguy hiểm cho con người đặc biệt trong môi trường nước ẩm ướt.
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Cứu người khi bị điện giật
8/18/2018 8:13:22 AM
Cảm ơn bài viết của Thầy đã cung cấp kiến thức quý cho mọi người.
chu đề: Cứu người khi bị điện giật

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
8/18/2018 6:21:09 AM
Mong các bạn thành công về công nghệ xây dựng cầu đi bộ vượt đường.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
8/18/2018 6:20:24 AM
Kết cấu thép sử dụng phù hợp trong trường hợp này.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
8/18/2018 6:19:41 AM
Kết cấu lõi cứng giúp xây dựng cầu vượt đường cho người đi bộ rất phù hợp với việc không cản trở giao thông khi xây dựng.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai thác
8/18/2018 6:17:52 AM
Hiện nay thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai một số dự án cầu đi bộ vược qua các vị trí giao thông trọng điểm.
chu đề: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông lõi cứng trong xây dựng cầu đi bộ vượt các tuyến đường giao thông đang khai...

Phản hồi: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước
8/18/2018 6:16:15 AM
Mong rằng các bạn đóng góp nhiều ý kiến cho việc góp ý xây dựng thành công.
chu đề: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước

Phản hồi: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước
8/18/2018 6:15:29 AM
Không được chủ quan trong thi công đối với cáp dự ứng lực. Cáp dự ứng lực cần thi công chính xác về cấp độ lực, quỷ đạo cáp.
chu đề: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước

Phản hồi: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước
8/18/2018 6:14:18 AM
Các thông số cáp dự ứng lực, lực căng cáp cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thành công của công việc.
chu đề: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước

Phản hồi: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước
8/18/2018 6:13:24 AM
Với kết cấu này việc quy trình thi công rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng kết cấu.
chu đề: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022