Thông tin: wisdomboy
Tên đăng nhập: wisdomboy
Họ và tên: trần lê
Nghề nghiệp:
Sở thích:
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 22/02/2010
Số bài đã gởi: 8
Lần truy cập cuối: 15/01/2014 19:30
Được cảm ơn 1
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C
10/8/2013 5:46:02 PM
NGÔ ĐĂNG ĐIỆN K15KTR2  HỌC GHÉP
chu đề: Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C

Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C
10/8/2013 4:56:27 PM
TÔ HỮU PHƯỚC K15KTR2 (GHÉP)
chu đề: Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C

Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C
10/8/2013 4:56:24 PM
Sinh viên : Lê Nhật Lớp          : K15KTR2 MSSV      : 152232896
chu đề: Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C

Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C
10/8/2013 3:28:33 PM
TRẦN VIẾT LÊ HOÀNG VIỆT K15KTR2 (GHÉP) MSSV: 152232849
chu đề: Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C

Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C
9/15/2013 3:27:52 PM
Họ và tên: TÔ HỮU PHƯỚC. MSSV: 152235325. LỚP: K15KTR2.(GHÉP) STT: 59.
chu đề: Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C

Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C
9/14/2013 6:21:25 PM
Cho em nộp bài thu hoạch Họ và tên: Trần Viết Lê Hoàng Việt Nhóm 9 MSSV: 152232849 Lớp: K15KTR2 (ghép) STT: 90
chu đề: Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C

Phản hồi: Nghệ thuật Electron! :))
5/17/2010 9:30:30 PM
thật là thú vị
chu đề: Nghệ thuật Electron! :))

;))
5/17/2010 9:01:55 PM
4r dtu bây h hài vãi, nhìn vào chẳng thấy j học hỏi đc Cheerful...
chu đề: k15dcd2 vào thảo luận

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022