Thông tin: haisdbm
Tên đăng nhập: haisdbm
Họ và tên: fong ha
Nghề nghiệp: sv
Sở thích: yeu
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 22/06/2012
Số bài đã gởi: 498
Lần truy cập cuối: 18/01/2014 20:43
Được cảm ơn 48
Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 3:31:26 PM
BẢN VẼ MẪU KHUNG THÉP TIỀN CHẾ
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 3:28:36 PM
TÍNH TOÁN NHÀ THÉP TIỀN CHẾ FULL
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 11:33:05 AM
Xà gồ dập nguội trong nhà công nghiệp – Cấu tạo và tính toán
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 11:18:35 AM
Bảng Excel tính toán xà gồ cán nóng nhà công nghiệp – Dùng 3 thanh treo
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 11:17:52 AM
Bảng Excel tính toán xà gồ cán nóng nhà công nghiệp – Dùng 2 thanh treo
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 11:17:08 AM
Bảng Excel tính toán xà gồ cán nóng nhà công nghiệp – Dùng 1 thanh treo
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 11:15:42 AM
Bảng Excel tính toán xà gồ cán nóng nhà công nghiệp – Dùng 0 thanh treo
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 11:02:40 AM
Lý thuyết tính toán chiều dài tính toán của cột thép nhà công nghiệp
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 11:00:44 AM
Đánh giá liên kết là ngàm hay khớp
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 10:40:54 AM
Bảng Excel tính toán liên kết dầm mái vào cột
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 10:39:49 AM
Bảng Excel tính toán liên kết chân cột khớp với móng chỉ có bản đế
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 10:38:27 AM
Liên kế chân cột ngàm với móng – Chỉ có bản đế – Loại 2
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 10:37:28 AM
Liên kết chân cột ngàm với móng – Chỉ có bản đế – Loại 1
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 10:36:02 AM
Bảng Excel tính toán Dầm thép hình theo TCVN
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 10:34:41 AM
TÍNH TOÁN, KIỂM TRA CỘT CHỊU NÉN ĐÚNGTÂM
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Các bản tính toán kết cấu công trình thép
12/17/2019 10:33:08 AM
Tập hợp những bảng tính toán về kết cấu thép TÍNH TOÁN, KIỂM TRA CỘT CHỊU NÉN LỆCH TÂM
chu đề: Các bản tính toán kết cấu công trình thép

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:49:25 PM
Nguyen Chi Hieu - Ton hao ung suat trong thiet ke san be tong cot thep ung luc truoc cang sau
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:48:44 PM
Thuyết minh tính toán dầm chuyển
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:47:20 PM
File excel thiết kế sàn ULT
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:46:38 PM
Bài giảng về BTCT ứng lực trước
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:45:39 PM
Prestressed_Concrete_Design_Manual
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:45:06 PM
Ứng dụng safe để thiết kế sàn ứng lực trước
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:44:26 PM
Xem xét ảnh hưởng của DUL trong khung nhà cao tầng
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:43:52 PM
Thuyết minh mẫu TK dầm ULT
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:43:06 PM
Excel thiết kế dầm ULT
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:42:27 PM
BS 8110-1997 Tieng Viet
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:41:45 PM
Tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước - Nguyễn Hoàng Thu Thuỷ, Phan Quang Minh (GVHD)
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:41:09 PM
Tai lieu Tinh cau kien UST bang ADAPT
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:40:28 PM
Thực hành BTCT ULT
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:39:47 PM
Kết cấu bê tông ứng suất trước Nguyễn Tiến Chương
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:38:44 PM
Thiết kế sàn không dầm bê tông dự ứng lục trước
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:38:09 PM
Thuyết minh tính dầm ứng lực trước
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước
9/18/2019 10:37:11 PM
Tập hợp những tài liệu hay về thiết kế BTCT ứng lực trước
chu đề: Tài liệu thiết kế BTCT ứng lực trước

Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST
8/17/2019 7:04:09 PM
potay.com
chu đề: Tài liệu tham khảo kết cấu BTCT UST

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/19/2018 12:00:54 AM
chương 2
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/18/2018 11:56:05 PM
Chương 0: Mục lục & giới thiệu Revit
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/18/2018 11:54:06 PM
Giáo trình revit Tiếng Việt - File PDF Chương 1: Mô hình công trình được gán thông tin
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/18/2018 11:45:11 PM
What Does BIM Mean To Me? | The B1M https://www.youtube.com/watch?v=MwgAd5Z5gDQ
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/18/2018 11:43:19 PM
Giới thiệu về công nghệ BIM và phần mềm Revit trong thiết kế
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/18/2018 11:39:41 PM
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIM 4D TRONG LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/18/2018 11:38:10 PM
Nghiên cứu đề xuất hướng đi khi ứng dụng BIm
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/18/2018 11:34:30 PM
Tổng quan về công nghệ BIM
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/18/2018 11:32:14 PM
Tài liệu nghiên cứu phục vụ cho giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING
1/18/2018 11:29:32 PM
BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING Khi nói về BIM nhiều người nghĩ rằng đơn giản nó là một sản phẩm phần mềm, thực tế công nghệ BIM không bó...
chu đề: BIM là gì? BUILDING INFORMATION MODELING

Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d
8/18/2017 9:30:05 AM
Sức chịu tải cọc khoan nhồi - Tính toán bằng Plaxis 3d Foundation https://www.youtube.com/watch?v=nfoXqu--jcw
chu đề: Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:30:34 PM
Một số tài liệu khác
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:28:40 PM
Kéo view bằng G+
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:27:53 PM
Kéo view bằng comment tương tác
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:27:06 PM
SEO Video Youtube với HASHTAG YOUTUBE
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:26:23 PM
TOI_UU_VIDEO_YOUTUBE
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:25:37 PM
Seo by Nguyen Van Huy
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:24:54 PM
Tại sao tình trạng này xảy ra chết kênh
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:24:20 PM
ebook_seo_video_youtube_lên_top_và_nhiều_hơn_thế
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:23:31 PM
Mau_khang_cao_YT
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:22:49 PM
Toi_uu_video_seo_playlist
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:22:10 PM
Phuong_phap_seo_playlist
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:21:03 PM
Ebook-SEO-Youtube lên top trong 24h
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:20:22 PM
Ebook-Cách-seo-và-kinh-doanh-với-youtube-từ-a-z
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:16:32 PM
Dang_Ky_Google_Adsense_Content
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:15:59 PM
Lên kế hoạch kiếm 200usd tháng từ youtube
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:15:06 PM
48 TUYỆT CHIÊU KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top
8/18/2016 1:13:54 PM
Tập hợp một số kiến thức về seo, chiến youtube
chu đề: Kiếm tiền trên youtube_kỹ thuật seo video lên top

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 9:08:26 PM
Tính toán móng đôi
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 9:03:34 PM
Một số vấn đề về móng băng
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:59:06 PM
MB móng băng giao thoa
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:56:27 PM
Bản vẽ công trình móng băng
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:53:38 PM
Tính toán móng băng
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:40:10 PM
Bản vẽ nhà dân 6 tầng móng băng
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:35:54 PM
Bản vẽ tham khảo móng băng 02
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:34:53 PM
Bản vẽ tham khảo móng băng 01
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:32:43 PM
Cấu tạo móng băng
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:31:00 PM
File excel Mong bang Duoi Cot
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:29:34 PM
Le Anh Hoang tinh mong bang
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:26:49 PM
Phần mềm vẽ móng băng
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:25:32 PM
File Excel Tính Móng Băng - Địa Chất
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:24:48 PM
File Excel Tính Móng Băng - Rđn
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:24:36 PM
File Excel Tính Móng Băng - Rđn
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tinh toán thiết kế móng băng
6/18/2016 8:22:49 PM
Tập hợp các tài liệu tính toán thiết kế móng băng
chu đề: Tinh toán thiết kế móng băng

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:51:27 AM
Công nghệ thi công mới_GS. LE KIEU
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:48:44 AM
Trình tự thi công sàn BubbleDeck
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:47:51 AM
Quy trinh thi cong san du ung luc truoc cang sau
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:46:58 AM
Công nghệ thi công ván khuôn trượt _Bui Manh Hung
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:44:46 AM
Thi công dự ứng lực
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:42:41 AM
Kiến thức về ván khuôn leo - ván khuôn trượt
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:40:34 AM
Công nghệ thi công ván khuôn trượt
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:38:57 AM
qui trình thi công phần thô công trình cao tầng
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:37:51 AM
To chuc thi cong KC HA TANG CONG TRINH cao tang
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:35:58 AM
Kỹ thuật thi công ép cọc
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:35:10 AM
sang tao trong XAY DUNG TANG HAM NHA CAO TANG
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:34:37 AM
CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:33:54 AM
Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm nhà cao tầng
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:29:58 AM
Tính toán cột chống tạm Kingpost
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:28:23 AM
THIET KE cột chống tạm KINGPOST thi cong tang ham
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt
5/18/2016 11:23:19 AM
Kỹ thuật Thi công top-down
chu đề: Tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật thi công đặc biệt

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:51:35 PM
Sổ tay tính toán thủy lực thủy văn công trình giao thông
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:49:36 PM
Thủy văn công trình thạm khảo
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:46:26 PM
16.Bài giảng máy và thiết bị thủy khí
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:45:49 PM
bài tập thủy lực (tham khảo thêm)
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:45:05 PM
đặc trưng của chất lỏng
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:43:59 PM
báo cáo thí nghiệm thủy lực
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:42:59 PM
bài tập và giải thủy lực đại cương
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:42:12 PM
Điều khiển thủy lực và khí nén
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:41:19 PM
THỦY khí ứng dụng
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:40:30 PM
CÁC QUÁ TRÌNH THỦY LỰC
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:39:08 PM
Các quá trình thủy lực
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:38:34 PM
Ký hiệu dùng trong thủy lực
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:37:54 PM
Thủy lực bách khoa tham khảo
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:36:50 PM
Thuy luc dai cuong Tran Van Dac
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:35:57 PM
Máy thủy lực phần 1
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:35:13 PM
Bài giảng thủy lực khí nén
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:32:46 PM
Tài liệu tham khảo về thủy lực Thủy lực tập 2
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén
4/18/2016 3:31:53 PM
Tài liệu tham khảo về thủy lực Thủy lực tập 1
chu đề: Full tài liệu về Thủy lực thủy văn và khí nén

Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước
1/18/2016 7:41:24 PM
BTCT ứng lực trước Đại học MĐC
chu đề: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước

Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước
1/18/2016 7:37:48 PM
Tài liệu của GS. Phan Quang Minh
chu đề: Tài liệu học Kết Cấu BTCT Ứng Lực Trước

Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d
1/18/2016 7:32:37 PM
link youtube: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLAXIS 3D TÍNH TOÁN MÓNG CỌC_ Đỗ Văn Tín_BK TPHCM https://www.youtube.com/watch?v=BqtXGqWl3hI
chu đề: Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d

Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d
1/18/2016 7:31:17 PM
V84-2_Tutorial full
chu đề: Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d

Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d
1/18/2016 7:28:47 PM
link cai dat  http://www.mediafire.com/download/9zmx65cs45citgk/setup+Plaxis+8.5.rar
chu đề: Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d

Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d
1/18/2016 7:27:45 PM
Trích: Thầy Hải có bản cài đặt phần mềm này, chạy ổn định. Có thể up lên đây cho mọi người tham khảo. Thanks! link download ở đây: ...
chu đề: Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d

Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d
1/18/2016 7:25:17 PM
PLAXIS_Ground_response_analysis 2015
chu đề: Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d

Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d
1/18/2016 7:23:46 PM
Tutorial_Manual_3DFoundationv15
chu đề: Tài liệu HỌC PLAXIS 2d, 3d

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 7:08:56 PM
P T TUYET HONG (4 tang)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 7:03:02 PM
nha TUYEN cap 4 (4x12)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 7:02:24 PM
nha pho 2 tang (12.4x5.5m)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 7:01:45 PM
NHA ONG KY (nha cap 4)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 7:01:07 PM
NHA 71 PHAM NGOC THACH ( 2 tang)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 7:00:25 PM
NG THI BAY (cap 4)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 6:59:40 PM
Tổng hợp bản vẽ mat tien nha dan 3 tang dep
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 6:58:50 PM
LE VAN LONG (13.3x5) 2 tang
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 6:57:40 PM
H THI HIEN (cap 4)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
1/18/2016 6:56:57 PM
07(3.5x20m) vo thi hoa 2 tang
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:43:34 PM
Nha pho kich thuoc 4x19m
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:28:33 PM
Ban ve DIEN+NUOC
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:27:24 PM
Nha pho 5 tang (7.5x7.5m)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:26:20 PM
Nha pho 2 tang co gac lung (4.47x9.5)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:25:31 PM
Nha pho 2 tang 21X5m
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:24:28 PM
Nha pho 2 tang 16x6m
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:23:27 PM
Nha pho 2 tang 5x19m
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:22:22 PM
Nha pho 2 tang 5x17,5m
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:21:50 PM
Nha pho 2 tang 4,5x19m
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:21:13 PM
Nha pho 2 tang (4.3x14m)
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:20:31 PM
nhà phố 2 tầng 4,3x14,37m
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:19:33 PM
Một số mẫu nhà phố đẹp
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:05:13 PM
Biệt thự kích thước 8x20m
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:01:59 PM
Biệt thự lớn đẹp
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 4:00:48 PM
Biệt thự 3 tầng
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp
12/18/2015 3:59:18 PM
Tập hợp một số bản vẽ nhà phố, biệt thự đẹp
chu đề: Bản vẽ Autocad thiết kế nhà phố - biệt thự đẹp

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
12/18/2015 6:45:01 AM
Chọn sơ bộ tiết diện cột
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
12/18/2015 6:42:36 AM
Tính toán thiết kế cầu thang
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:21:54 PM
Bản vẽ công trình Công ty PHÚ MỸ
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:20:17 PM
Nhà xưởng kích thước 40x104m phương án 3
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:19:17 PM
Nhà xưởng kích thước 40x104m phương án 2
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:18:33 PM
Nhà xưởng kích thước 40x104m phương án 1
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:16:46 PM
Nhà xưởng kích thước 48x120m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:14:56 PM
Nhà xưởng vì kèo 32m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:13:54 PM
Nhà xưởng kích thước 40x112m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:11:58 PM
Nhà xưởng 32x32m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:11:01 PM
Nhà kho 28x56m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:10:05 PM
Nhà kho 25x60m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:09:10 PM
Nhà kho kích thước 50x132m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:07:29 PM
Khung Zamil khẩu độ 36m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:06:45 PM
Khung Zamil khẩu độ 22m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:06:03 PM
Khung Zamil khẩu độ 12m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:05:15 PM
Nhà xưởng 5x6x13m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:04:17 PM
Khung Zamil khẩu độ 24m
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công
11/18/2015 7:02:59 PM
Tập hợp một số công trình nhà xưởng đã thiết kế và thi công
chu đề: Công trình nhà thép tiền chế đã thiết kế và thi công

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:37:00 PM
Bệnh viên đa khoa tiêu chuẩn thiết kế
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:33:23 PM
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ SẢN XUẤT
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:29:37 PM
TCVN 4319 2012 : Nhà và công trình công cộng - nguyên tắc thiết kế
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:23:41 PM
Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:20:32 PM
Cấu tạo chi tiết nhà ở
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:19:23 PM
Nguyen ly thiet ke kien truc nha dan dung_Nguyen Duc Thiem
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:11:42 PM
nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:09:06 PM
Nhung van de ve thong nhat hoa, dien hinh hoa trong xay dung cong nghiep
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:07:48 PM
To chuc hinh thuc kien truc nha cong nghiep - Nguyen Ngoc Thanh
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:03:45 PM
thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 11:00:18 PM
Giáo trình cơ sở kiến trúc II_kts. Tô Văn Hùng
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 10:55:38 PM
Kiến trúc công nghiệp _PGS.TS. Trương Hoài Chính
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 10:54:23 PM
CẤU TẠO KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG NGHIỆP phần 3
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 10:53:01 PM
CẤU TẠO KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG NGHIỆP phần 2
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 10:51:35 PM
CẤU TẠO KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG NGHIỆP phần 1
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 10:30:01 PM
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 10:27:28 PM
Cấu tạo kiến trúc _KTS. Nguyễn Ngọc Bình
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC
10/18/2015 10:25:01 PM
Nơi cập nhật và chia sẽ các tài liệu liên quan đến Kiến trúc công trình
chu đề: TỔNG HỢP TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 10:21:27 PM
Ví dụ tính toán khung bằng Sap2000
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 10:20:43 PM
Ví dụ tính toán dầm bằng Sap2000
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:59:14 PM
Nền móng - Lê Xuân Mai
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:53:38 PM
Tính toán thiết kế móng băng
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:51:46 PM
Tính toán lựa chiều dày tường Barrette-GS. LE KIEU
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:47:56 PM
Nen mong Nha cao tang Nguyen Van Quang
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:42:28 PM
Thiet Ke Mong Coc Vu Cong Ngu 2006
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:37:25 PM
Móng băng một phương dưới hàng cột
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:31:23 PM
giáo trình nền móng Lê Anh Hoàng
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:26:46 PM
Do an nen va mong TS. NGUYEN DINH TIEN
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:24:15 PM
TCVN 10304: 2014 Thiết kế Móng cọc
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:16:33 PM
TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:09:44 PM
mot_so_phuong_phap_tinh_toan_tai_trong_dong_dat_va_de_xuat_chon_phuong_phap_tinh_toan_cho_cac_cong_trinh_o_viet_nam
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:06:53 PM
Thiết kế công trình chịu tải trọng động đất bằng etab tính theo pp phổ phản ứng
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 9:04:01 PM
Huong dan thiet ke ket cau nha cao tang BTCT chiu dong dat
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 3:25:35 PM
Phần mềm thống kê thép TIP 2.0
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tài liệu tham khảo làm ĐATN
9/18/2015 3:18:48 PM
copy từ autocad sang word
chu đề: Tài liệu tham khảo làm ĐATN

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023