Thông tin: super_man
Tên đăng nhập: super_man
Họ và tên: super_man@yahoo.com super_man@yahoo.com
Nghề nghiệp: uống cà phê
Sở thích: nuoi giâ dinh
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 29/01/2010
Số bài đã gởi: 3
Lần truy cập cuối: 01/03/2010 16:35
Được cảm ơn 1
Phản hồi: Ka - Ron - Hương - Mí Truyện [Phỏng theo Kim Vân Kiều Truyện]
2/8/2010 8:31:14 AM
chả hiểu gì cá! đúng là rảnh quá mà!
chu đề: Ka - Ron - Hương - Mí Truyện [Phỏng theo Kim Vân Kiều Truyện]

Ghi nhớ đăng nhập!
2/3/2010 8:25:23 AM
Login không tự động ghi nhớ cho lần sau!
chu đề: Ghi nhớ đăng nhập!

Phản hồi: Thông báo họp hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Đà Nẵng
1/29/2010 9:17:06 AM
dân thai' lọ ah`
chu đề: Thông báo họp hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Đà Nẵng

Phản hồi: [Nghệ An]Dân Nghệ ^^
1/29/2010 9:15:45 AM
em cung o nghe ne
chu đề: [Nghệ An]Dân Nghệ ^^

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022