Thông tin: cuteok14
Tên đăng nhập: cuteok14
Họ và tên: pham teo
Nghề nghiệp: sinh vien
Sở thích: ngu
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 30/12/2010
Số bài đã gởi: 0
Lần truy cập cuối: 07/01/2011 20:17
Được cảm ơn 0
Phản hồi: học lại
12/30/2010 9:43:26 AM
bất cập là ở chỗ này. Đăng ký với khóa sau không được ,số tín chỉ không được vượt quá số chỉ trong kỳ hiện có.mình muốn giải quyết vấn đề  sớm trong...
chu đề: học lại

học lại
12/30/2010 7:12:10 AM
Xin phong đào tạo cho em biết là nếu đăng ký học lại thì phải đợi đến học kỳ hè. Học kỳ hè , nếu môn đăng ký đó có ít sinh viên thì trường không tổ...
chu đề: học lại

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022