Thông tin: xenanghavico
Tên đăng nhập: xenanghavico
Họ và tên: nguyen van vinh
Nghề nghiệp: học sinh
Sở thích: xe
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 01/08/2017
Số bài đã gởi: 54
Lần truy cập cuối: 22/08/2018 10:33
Được cảm ơn 0
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
5/2/2018 9:44:14 AM
HƯỚNG DẪN VIẾT  BÁO CÁO THỰC TẬP  TỐT NGHIỆP 1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp 1.1. Mục đích - Giúp cho sinh viên tiếp...
chu đề: Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021